xs
xsm
sm
md
lg

ศาลประกาศใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน ดูแลความปลอดภัยในศาล

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม“เลขาธิการศาลยุติธรรม” ประกาศใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยในศาล กู้ความเชื่อมั่นให้ประชาชน

จากเหตุการณ์ลักลอบนำอาวุธปืนเข้าไปในบริเวณศาล จนเกิดการยิงกันในห้องพิจารณาคดีและมีผู้บาดเจ็บเเละเสียชีวิตทั้งหมด 3 ราย ที่ศาลจังหวัดจันทบุรี เมื่อวานนี้ (12 พ.ย.)

วันนี้ (13 พ.ย.) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุร้ายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลยุติธรรม และเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่มาศาล อันจะทำให้ศาลยุติธรรมสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550 หรือ ก.บ.ศ. ข้อ 6 และข้อ 24 โดยให้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยให้ถือปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องการใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2562

ขณะเดียวกัน นายสราวุธ ได้ลงนามในหนังสือเวียน เรื่อง กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ ตามที่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดจันทบุรี และในศาลต่างๆ ทั่วประเทศบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เพื่อป้องกันและขจัดเหตุร้าย ในเบื้องต้นจึงขอให้แต่ละศาลถือปฏิบัติตามในการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเพื่อความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากร รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ทั้งนี้ ให้ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาล หรือ ผอ.สำนักงานประจำศาล เน้นย้ำโดยกำชับให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

วันเดียวกัน นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์ยิงกันที่ศาลจังหวัดจันทบุรี ว่า เมื่อวานนี้ ตนได้ประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เเละ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมกรมราชทัณฑ์ เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขเรื่องความปลอดภัย โดยจากการหารือนั้น ทราบว่า ปัญหาของทางราชทัณฑ์มาจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอโดยในเขตกรุงเทพฯ ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมนักโทษซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยมาจากเรือนจำจะเป็นคนของราชทัณฑ์ แต่ถ้าในต่างจังหวัดก็จะใช้การขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ซึ่งทางราชทัณฑ์เองก็ตะหนักในเรื่องเฝ้าระวังการลักลอบนำสิ่งของเข้าเรือนจำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงรอยต่อ โดยก่อนหน้านี้ นานหลายปีที่มีเหตุนักโทษหลบหนี ทางศาล ตำรวจราชทัณฑ์ ก็เคยมาคุยถึงเเนวทางร่วมมือกันป้องกันเหตุ ซึ่งในวันนี้เราก็จะต้องมีการนำเอามาตรการที่เคยมีข้อตกลงร่วมกันนำมาใช้ โดยในวันนี้ทางตนจะเซ็นออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550 ข้อ 24 ที่ตนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบที่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบได้ นอกจากนี้ ตนจะออกหนังสือเวียนมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล ที่เคยออกมาในช่วงปี 2522 ซึ่งช่วงนั้นเกิดเหตุจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะกำหนดขั้นตอนชัดเจนว่ามาตรการร่วมกันระหว่างการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมราชทัณฑ์ จะต้องจัดการงานอย่างไรบ้าง จากที่เคยตกลงกันก็ต้องมีการกำชับให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในศาลจังหวัดจันทบุรีก็กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ ส่วนเรื่องอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่า พล.ต.ต.ธารินทร์ จันทราทิพย์ จำเลยที่ 3 ในคดีได้มารอจังหวะตอนเดินเข้าศาลห่างจากจุดตรวจประมาณ10เมตรในช่วงเวลา 07.45 น. ซึ่งเป็นการรอจังหวะ ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังเตรียมตัวเคารพธงชาติ เเละเมื่อได้จังหวะจึงได้เเอบนำอาวุธเข้าไป ส่วนเรื่องจะมีการตั้งกรรมการสอบหรือไม่นั้น ในขณะนี้ตนได้สั่งการให้เจ้าพนักงานตำรวจศาล Court Marshal (คอร์ท มาร์แชล) เดินทางไปลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกลับมารายงานก่อนมีการพิจารณากันต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ และมาตรการการรักษาความปลอดภัยกับ ผอ.ประจำศาลจังหวัดจันทบุรี ส่วนในการประชุม ก.ต.ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ ก็จะรายงานในที่ประชุม ก.ต.ให้ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...