xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก นำจักรยาน 300 คันแปรขบวนปั่นรณรงค์รอบเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - เทศบาลนครเชียงใหม่นำนักปั่นจักรยานและนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมรถจักรยาน 300 คัน สร้างปรากฏการณ์แปรขบวนเป็นสัญลักษณ์รูปจักรยาน ก่อนที่จะปั่นไปรณรงค์ลดขยะพลาสติกรอบคูเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


วันนี้ (5 มิ.ย. 61) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลก การรณรงค์ลดขยะ ซึ่งมีไฮไลต์สำคัญคือ นำนักปั่นจักรยานและนักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมรถจักรยาน 300 คัน มาแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์รูปรถจักรยาน ก่อนที่จะปล่อยแถวคาราวานนักปั่นปั่นจักรยานไปตามแหล่งชุมชนรอบคูเมือง อาทิ ตลาดที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์การเลิกใช้พลาสติกและให้มีการคัดแยกขยะ เป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อโลกเรามากขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เราที่ขาดความยั้งคิด ความระมัดระวัง และขาดความรับผิดชอบต่อชนรุ่นหลัง จนทำให้เกิดปัญหาขยะสะสมมาเรื่อยๆ ดังนั้น ในวันสิ่งแวดล้อมโลกจึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันรณรงค์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของปัญหา และร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2561 จัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญของการรณรงค์ รักษ์โลกเลิกพลาสติก โดยจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการรณรงค์การลดใช้พลาสติก ส่งเสริมการรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนใช้ทรัพยากรบนพื้นโลกอย่างมีสำนึก คืนความอุดมสมบูรณ์และลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ เป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดกระบวนการอนุรักษ์ที่ใช้รีโมตและมีความยั่งยืนต่อไปSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...