xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านจุดบั้งไฟขอฝนพญาแถน ให้ฝนตกมีน้ำเข้าเขื่อนลำปาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - ชาวตำบลลำคลอง จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมบุญเดือนหก ขอฝนพญาแถนให้ตกต้องตามฤดูกาล มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาว แหล่งน้ำหัวใจที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวกาฬสินธุ์ ให้พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค และเพาะปลูกพืชตลอดทั้งปี

วันนี้ (21 พ.ค.) ที่สนามโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ลำคลอง อ.เมืองฯ จ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำคลอง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาว ต.ลำคลอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ กว่า 1,500 คน ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561 งานบุญเดือนหก หนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน เพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพญาแถน ขอฟ้า ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ก่อนเข้าสู่ฤดูทำนา ตกกล้า หว่านไถ


ภายในงานมีขบวนฟ้อนรำของชุมชนต่างๆ และการโชว์ของดีของชาว ต.ลำคลอง โดยเฉพาะผลผลิตที่ได้จากเขื่อนลำปาว ทั้งปลาส้ม กุ้งแม่น้ำ กุ้งก้ามกราม และปลาแห้ง ก่อนที่จะมีการนำบั้งไฟที่ชาวบ้านร่วมกันทำขึ้นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจุดบูชาพญาแถนขอฝนที่บริเวณหน้าเขื่อนลำปาว ซึ่งสร้างความสนุกสนานและความรักความสามัคคีให้กับชุมชนเป็นอย่างดี

นายสถาพร ฉายประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำคลอง กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมบุญเดือนหกขอฝนพญาแถนตามฮีต 12 ของชาวอีสาน เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก่อนสู่การทำนาแล้ว ยังทำให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการปลุกจิตสำนึกของชุมชนให้เห็นความสำคัญและรักบ้านเกิด ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของชาวตำบลลำคลอง โดยเฉพาะผลผลิตที่ได้จากเขื่อนลำปาว ทั้งปลาส้ม กุ้งแม่น้ำ กุ้งก้ามกราม และปลาแห้ง ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากเขื่อนลำปาว เพราะชาวตำบลลำคลองนั้นได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนลำปาว


ทั้งนี้ การจุดบั้งไฟครั้งนี้ชาวตำบลลำคลองยังขอฝนกับพญาแถน เพื่อให้ต้องตามฤดูกาลให้น้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาว ถือเป็นแหล่งน้ำหัวใจหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาว จ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรตลอดทั้งปีอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น