xs
xsm
sm
md
lg

อึ้ง! เปิดประมูลทุเรียนสามชัย กาฬสินธุ์ 5 ลูก ได้เงินร่วมครึ่งแสน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - สุดอึ้ง ประมูลทุเรียนสามชัย กาฬสินธุ์ หนึ่งในสินค้าผลไม้ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 5 ลูกราคาครึ่งแสน ด้านผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ดึงทุกภาคส่วนเดินหน้าโครงการ kalasin Green Market เมืองแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (17 พ.ค.) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดโครงการ kalasin Green Market โดยการนำเอาผลิตภัณฑ์พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ ภายใต้โครงการ kalasin Green Market มาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ เป็นที่แรก

ภายในงานมีการนำเอาผลไม้ปลอดภัยที่ปลูกในพื้นที่มาวางจำหน่าย ทั้งทุเรียน อ.สามชัย เงาะ อ.สามชัย และ อ.ห้วยผึ้ง มะม่วงงามเมืองย่า อ.ห้วยผึ้ง มะม่วงน้ำดอกไม้ อ.สามชัย ละไม อ.ห้วยผึ้ง และ ฝรั่ง อ.ดอนจาน นอกจากนี้ยังมีพืชผักต่างๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาวางจำหน่ายอีกด้วย


สำหรับไฮไลต์ของงาน มีการนำเอาทุเรียนสามชัย จำนวน 100 ลูก มาวางจำหน่าย ซึ่งใช้เวลาไม่นานนักมีผู้จองและซื้อเกลี้ยงในพริบตา เนื่องจากเป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ มีรสชาติอร่อย เนื้อนอกกรอบ เนื้อในนุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก และกลิ่นไม่ฉุนมากนัก พร้อมทั้งเปิดประมูลทุเรียนสามชัย กาฬสินธุ์ จำนวน 5 ลูก ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นทุเรียนผลผลิตลูกแรกที่ปลูกขึ้นในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือครอบครัวยากจนในโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งได้รับความสนใจจากส่วนราชการ และประชาชนที่เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก

ทุเรียนลูกแรกตั้งชื่อว่า ชัยณรงค์ หมายถึง ประสบชัยชนะปัญหาอุปสรรค น้ำหนัก 4.9 กก. เริ่มต้นประมูลที่ราคา 1,500 บาท ซึ่งหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ชนะการประมูลไปในราคา 6,000 บาท ลูกที่ 2 ชื่อ ชัยพร หมายถึงประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการ น้ำหนัก 5 กก. เริ่มต้นประมูลราคา 1,500 บาท บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด จ.กาฬสินธุ์ ชนะการประมูลไปในราคา 6,300 บาท ลูกที่ 3 ชื่อ ชัยวิทย์ หมายถึงสมองปราดเปรื่อง น้ำหนัก 5 กก. เริ่มต้นราคาประมูล 1,500 บาท สภาอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ ชนะการประมูลในราคา 7,500 บาท

ทุเรียนลูกที่ 4 ชื่อ ชัยโรจน์ หมายถึงเจริญรุ่งเรือง น้ำหนัก 6 กก. เริ่มต้นประมูล 1,500 บาท สมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ โดยนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม อุปนายกสมาคมฯ ชนะการประมูลในราคา 10,000 บาท และลูกที่ 5 ซึ่งเป็นทุเรียนลูกแรกที่ปลูกเป็นผลใน จ.กาฬสินธุ์ ชื่อ ชัยยศ หมายถึง ฐานะบรรดาศักดิ์ น้ำหนัก 7 กก. เริ่มประมูลในราคา 1,900 บาท ผู้ชนะการประมูลคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในราคา 20,000 บาท รวมผลการประมูลทุเรียนสามชัย กาฬสินธุ์ 5 ลูก เป็นเงิน 49,800 บาท

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้กรอบแนวคิดกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ของประชาชนต่อคนต่อปีให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2562 ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์จึงมุ่งพัฒนาทั้งในมิติสังคมและมิติเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ในภาพรวมคือ ในมิติสังคม มีการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน 3,292 ครัวเรือน ในส่วนมิติเศรษฐกิจ จะมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นรายได้หลักของจังหวัด ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในจังหวัด


จากกรอบแนวคิดดังกล่าว จ.กาฬสินธุ์ได้ขับเคลื่อนโครงการ kalasin Green Market เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา มีเป้าหมายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ยั่งยืน ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินการให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารปลอดภัยภายในปี 2562 และเป็นแหล่งผลิตอาหารออร์แกนิก (Organic Food) หรืออาหารเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในภูมิภาคภายในปี 2564

นายไกรสรกล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการเป็นความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายแรก คือกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนโดย จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จ.กาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด และห้างแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ ซึ่งวันนี้ได้เปิดโครงการ kalasin Green Market อย่างเป็นทางการ โดยนำผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ มาจำหน่ายเป็นที่แรก และจะมีการต่อยอดในสถานที่อื่นๆ อีกต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...