xs
xsm
sm
md
lg

กฟภ.ทุ่มเกือบ 2 หมื่นล้าน ผุด 11 โครงการ รับ EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ระยอง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดงาน “”ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ก้าวสู่ EEC จังหวัดระยอง” ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้แผนดำเนินงานรับการเกิดขึ้นของ EEC รวม 11 โครงการ  วงเงินเกือบ 2 หมื่นล้านบาท
 
วันนี้ (17 พ.ค.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นประธานเปิดงาน “ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า ก้าวสู่ EEC จังหวัดระยอง” ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการโรงงานเข้าร่วม

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ได้ให้ความสำคัญต่อการเกิดขึ้นของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการขยายความต้องการการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุมชนเมืองใหม่ ภายใต้นโยบาย PEA 4.0

โดยมีแผนงานรองรับ 4 มิติ คือ 1.รองรับรับแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้มีความเพียงพอ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็ว มิติที่ 2 รองรับแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้า รองรับความเร็วสูง ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด

มิติที่ 3 รองรับรับแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าในเขต EECd และ EECi และมิติที่ 4 รองรับแผนปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาสำนักงานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานบริการผ่าน Mobile Application

สำหรับโครงการ EEC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินงานรวมทั้ง 11 โครงการ ตามแผนงานรองรับทั้ง 4 มิติ ภายใต้วงเงินประมาณ 19,318 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาเติบโตในอนาคตได้อย่างเพียงพอ เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ EEC


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...