xs
xsm
sm
md
lg

หนองคายส่งเสริมคนรุ่นใหม่รู้จักควาย จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


หนองคาย - ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี หนองคาย ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ให้นักเรียนเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักควาย ส่งเสริมการเลี้ยงควายให้อยู่คู่คนไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (15 พ.ค.) ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาควายไทยตำบลพระบาทนาสิงห์ บ้านนาสิงห์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ปศุสัตว์อำเภอรัตนวาปี ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย กลุ่มคนรักควายไทย กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ได้ร่วมกันจัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ใต้แนวคิด “อนุรักษ์และดูแลควายไทย และส่งเสริมการเลี้ยงควาย ให้เจ้าทุยอยู่คู่คนไทยไปอีกแสนนาน” โดยมีนายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอรัตนวาปี เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีพิธีทางสงฆ์ พิธีทางพราหมณ์ ทำบุญสู่ขวัญควายด้วยการผูกด้ายใส่เขาควาย โดยทางกลุ่มผู้เลี้ยงควายได้นำควายเผือก และควายที่ผ่านเวทีการประกวดหลายเวที ซึ่งมีความสมบูรณ์ แข็งแรง สวยงาม มาโชว์ให้ผู้ร่วมงานซึ่งมีทั้งเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง นักเรียน เด็ก เยาวชน ได้ชมและเรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงควาย

วันที่ 14 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควายยังเป็นสัตว์ที่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพ โดยรณรงค์ให้คนไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ควายไทยก่อนที่จะสูญพันธุ์


โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรก ในวันที่ 14 พ.ค.ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยสืบมา


กำลังโหลดความคิดเห็น