xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพน้อยที่ 1 ลุยเมืองกาญจน์ ติดตามการจัดการขยะเชิงเขาทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาญจนบุรี - แม่ทัพน้อยที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงเขาทอง

วันนี้ (8 พ.ค.) พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 และคณะ เดินทางมาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการบ่อขยะเชิงเขาทองตามโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื้อที่ 100 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ 5 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โดยมีนายบวรศักดิ์ วานิช รอง ผวจ. กาญจนบุรี พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ประธานที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสมชาย ฟักทอง นายก อบต.แก่งเสี้ยน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในเขตรับผิดชอบของ พล 1 รอ.มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 18 แห่งเข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันได้รับการขยายระยะเวลาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน โดยได้รับหนังสือจากกองบัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เรื่องให้ขยายระยะเวลาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยนเป็นระยะเวลา 5 ปี

และปัจจุบันได้ดำเนินการโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลา 1 ปี มีปริมาณขยะสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 6 แสนตัน ปริมาณขยะเก่าโดยขยะที่ย่อยสลายไม่ได้นำออกไปทำลายนอกพื้นที่จำนวนวันละ 300 ตัน ขยะไปทิ้งวันละ 100 ถึง 200 ตัน

เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำ MOU นำขยะมาทิ้งทั้งหมดจำนวน 20 แห่ง มีเครื่องคัดแยกทั้งหมดจำนวน 4 เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคัดแยกขยะจากบริษัทเอกชน โดยบริษัทเอกชน ให้การสนับสนุนเครื่องคัดแยกขยะ และซ่อมบำรุงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...