xs
xsm
sm
md
lg

รอ! โครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจฯ แม่สอดพร้อม แต่ลงทุนภาคเอกชนนิ่งสนิท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตาก- โครงสร้างพื้นฐานเขต ศก.ชายแดนตาก(แม่สอด) เสร็จเกือบสมบูรณ์ สวนทางการลงทุนภาคเอกชนสะดุดเหตุไม่มั่นใจนโยบายภาครัฐที่ขาดความชัดเจนด้านผังเมือง ด้านภาวะที่ดินแม่สอดนิ่งสนิทเหตุก่อนหน้ามีการปั่นจนสูงเกิน ที่จะซื้อเพื่อการลงทุนแล้ว ระบุรัฐทุ่มพัฒนา EEC ไม่ส่งผลกระทบกับ EWEC

นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวถึง ความคืบหน้าการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ว่า นับแต่รัฐบาลประกาศให้พื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดตาก (อ.แม่สอด-พบพระและ อ.แม่ระมาด) เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก็ได้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงการ Megaproject ต่างๆ จนใกล้จะแล้วเสร็จ เช่นโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมถนนเชื่อมต่อ กับเส้นทาง East-West Economic Corridor -EWEC โครงการอาคารสำนักงาน ด่านพรมแดน คลังสินค้าและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS -สนามบินนานาชาติแม่สอด ฯลฯ

ซึ่งทั้งหมดมีมูลค่าการลงทุนนับหมื่นล้านบาท และยังจะมี Megaproject อื่นๆตามมาอีกมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็นความคืบหน้าของโครงการที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตาก ที่ในส่วนของการพัฒนาภาครัฐเดินหน้าไม่หยุด มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว ชายแดนไทย-เมียนมา ของ -EWEC ที่เป็นประตูสำคัญของ Asean Economics Community -AEC

ในทางกลับกัน ในส่วนของการลงทุนในภาคเอกชน ในภาคอุตสาหกรรม-พาณิชย์ และอื่นๆ นั้น ถือว่าในช่วง 2-3 ปีนี้ ยังมีน้อยมาก เหมือนจะสวนทางกัน เพราะนักธุรกิจ นักลงทุน ยังไม่มั่นใจในนโยบายที่ยังไม่ชัดเจนหลายอย่าง เช่นผังเมือง ที่ติดปัญหาพื้นที่สีเขียวและสิทธิประโยชน์ และปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ซึ่งทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้พยายามที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ EWEC เดินหน้าอย่างมีศักยภาพ เช่นการรับทราบและนำปัญหาในพื้นที่เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ก็ติดขัดเรื่องอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมานั้นไม่สามารถตัดสินใจได้ ทุกอย่างต้องเสนอผ่านไปให้รัฐบาลและรอคำตอบ ทุกประเด็นปัญหา ซึ่งในเรื่องนี้ควรให้อำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น

“ส่วนที่รัฐบาลกำลังโหมการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor ไทยแลนด์ 4.0 นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ โครงการพัฒนาเส้นทาง East-West Economic Corridor -EWEC เลย เพราะเป็นแผนคนละส่วนกัน ธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกัน เพราะเขตเศรษฐกิจชายแดน แม่สอดตาก นั้นเน้นเรื่องการค้าชายแดน ซึ่งรัฐก็มีแผนโครงการพัฒนาที่ต่อเนื่องอยู่แล้วในส่วนของการรองรับเขตเศรษฐกิจชายแดนบนเส้นทาง EWEC ขณะที่ EEC นั้นมีศักยภาพที่สูงอยู่แล้วที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ขณะที่ EWEC ภาครัฐก็มีแผนพัฒนาควบคู่กัน” นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา กล่าว

ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวถึงราคาที่ดิน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ว่า ปัจจุบัน การซื้อ-ขายที่ดิน ไม่ขยับมา 2-3 ปีแล้ว เพราะก่อนหน้านี้มีการ ปั่นราคาที่ดินจนสูงขึ้นมาก ราคาสูงเกินกว่าที่นักธุรกิจ นักลงทุน จะเข้ามาซื้อ เพื่อลงทุนได้ เพราะราคาที่ดินก่อนหน้านี้ซื้อ-ขายกันแพงและสูงจน มาวันนี้ไม่มีใครกล้าซื้อ ทำให้ธุรกิจที่ดินช่วงนี้ ชะงัก จะมีเพียงซื้อ-ขาย เพื่อที่อยู่อาศัย หรือเพื่อธุรกิจรายย่อย หรือระดับกลางๆเท่านั้น การปั่นราคาที่ดินที่สูงเกินก่อนหน้านี้ส่งผลทำให้ การซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนลดน้อยลงทันที จนแทบไม่มีการขยับเลย ในช่วงนี้

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า ขณะนี้ กฎหมายผังเมืองรวมในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มีปัญหามาก และยังไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ การก่อสร้างโรงงาน-อาคารพาณิชย์ สร้างอะไรไม่ได้เลย เพราะต้องรอประกาศใหม่ ซึ่งท้องถิ่น ขอแก้ไข ทำให้การลงทุนชะงักไม่เกิดขึ้นนานเกือบ 2 ปีแล้ว จึงอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เร่งศึกษาผลกระทบและนำไปสู่การแก้ไขผังเมืองใหม่ ให้สอดคล้องกับพื้นที่เพื่อการลงทุน

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 สภาเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) ได้มีการประชุมเพื่อขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ตามข้อเรียกร้องของพ่อค้า-ประชาชน เอกชนในพื้นที่เนื่องจากได้รับผลกระทบเกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทย ผังเมืองรวม ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้ประชุมและมีมติเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้แก้ไขผังเมืองรวมในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพราะผังเมืองที่ประกาศออกมาใช้นั้น กระทบต่อการก่อสร้างโครงการต่างๆในพื้นที่รวมไปถึงที่พักอาศัย อีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...