xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมยก “เกาะสีชัง” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาคตะวันออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - เตรียมยก “เกาะสีชัง” เป็น มรดกทางวัฒนธรรมภาคตะวันออก หวังดึงเม็ดเงินมหาศาลเข้าพื้นที่ เชื่อในอีกไม่กิน 3 - 5 ปี การพัฒนาพื้นที่บนเกาะจะเติบโตแบบฉุดไม่อยู่ กระตุ้นชาวบ้านพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่โครงการ EEC


จากกระแสโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC. ซึ่ง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่โครงการดังกล่าว ที่มีแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ,ด้านประวัติศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ เพราะมีวังในสมัยรัชกาลที่ 5 , ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ที่ประชาชนชาวไทยและต่างชาติเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวหากได้รับการพัฒนาจะเกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังอยากให้เศรษฐกิจดีทุกด้าน ที่สำคัญเล็งเห็นว่าเป็นมรดกที่สำคัญของประเทศไทย


ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า พื้นที่เกาะสีชังเหมาะจะเป็นพื้นที่ในการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งในเบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณให้กับ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จำนวน 114 ล้านบาท มาพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเพื่อนำงบมาพัฒนาเพิ่มเติมอีกกว่า 2,000 ล้านบาท นอกจากนั้นมีภาคเอกชน สนใจจะเข้ามาลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาล


“เกาะสีชังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ดังนั้นประชาชนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง,เทศบาลฯ และผู้นำชุมชน จะต้องไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพราะสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นประชาชนจะต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว”


ดร.อภิชาติ กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนบนเกาะสีชัง จะต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น ด้านการศึกษา ,ระเบียบวินัย และความสะอาดในพื้นที่ เพราะในอนาคตหากเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสูง ซึ่งไม่ใช่มีนักท่องเที่ยวที่สะพายเป้มาเท่านั้น แต่ต้องมีนักท่องเที่ยวที่มีเงินมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีพัฒนาด้านแรงงานที่มีฝีมือ กลุ่มอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับเพิ่มรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงสามารถเดินทางไปทำงานต่างๆได้ทั่วโลก เพราะมีใบรับประกันคุณภาพ


ส่วนระยะเวลาในการพัฒนาเกาะสีชังนั้น คาดว่าในช่วง 3 ถึง 5 ปี จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนบนเกาะสีชัง จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นประชาชนบนเกาะสีชังต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ด้าน นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กล่าวว่า เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังมีเอกชนให้ความสนใจจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เกาะสีชัง บริเวณเกาะขามและเกาะสีชัง ลักษณะคล้ายโลกใต้ทะเล แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดอะไรได้มากในขณะนี้ แต่เป็นโครงการที่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆ อย่างแน่นอน
 
"แต่อย่างไรก็ตามโครงการอะไรที่จะเกิดขึ้น อาชีพดั่งเดิมของชาวเกาะสีชังก็ต้องยังคงอยู่ คือ ด้านประมง เพื่อนำวัตถุดิบป้อนให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวและพักผ่อนบนเกาะสีชัง ที่มีอาหารที่ดีๆในการรองรับ" นายดำรงค์ กล่าว


ทั้งนี้ เกาะสีชัง มีสถานที่ท่องเที่ยว ,ประเพณีไทยและวัฒนธรรม ที่มีงานตลอดทั้งปี ที่สำคัญ มีวังในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่สมบูรณ์แบบ โดยจะผลักดันให้เป็นเกาะ “มรดกทางวัฒนธรรมภาคตะวันออก” ในอนาคต หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและแตกต่างจากที่อื่นอย่างแน่นอนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...