xs
xsm
sm
md
lg

มาแล้ว! เริ่มบริการรถเมล์เชียงใหม่เส้นทาง “สนามบิน-นิมมานฯ-คูเมือง” แอร์เย็นฉ่ำ 20 บ.ตลอดสาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - เชียงใหม่จับมือเอกชนเปิดตัวรถขนส่งมวลชนสาย R3 เส้นทางสนามบิน-นิมมานฯ-คูเมือง นำร่องด้วยรถบัสปรับอากาศชานต่ำ 45 ที่นั่ง 11 คัน ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ออกรถทุก 20 นาที หวังลดการใช้รถส่วนตัวเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชน เริ่มบริการทางการ 5 เม.ย. 61วันนี้ (4 เม.ย. 61) ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธณาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และนายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันเปิดโครงการเดินรถขนส่งมวลชนสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยระบบขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ และเป็นไปตามกรอบการวางแผนยุทธศาสตร์ Smart Growth ที่ช่วยลดความจำเป็นในการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนในภาคของการเดินทางที่ลดลง และเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้เติบโตไปตามทิศทางที่ถูกต้อง โดยในการเกิดโครงการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

โดยการเดินรถให้บริการในเส้นทางสาย R3 นั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ผ่านย่านนิมมานเหมินท์ และย่านคูเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการเดินรถเป็นไปตามขั้นตอน สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งได้มีการศึกษาสำรวจเส้นทาง

โดยรถจะออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ทุก 20 นาที และใช้เวลาในการเดินทาง 15 นาที จากย่านนิมมานฯ ถึงท่าอากาศยานในช่วงเวลาปกติ 25 นาที จากย่านนิมมานฯ ถึงท่าอากาศยานในชั่วโมงเร่งด่วน ขณะเดียวกันจะใช้เวลาประมาณ 25 นาที ในการเดินทางจากประตูท่าแพ ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงปกติ และจะใช้เวลาประมาณ 35 นาทีจากประตูท่าแพถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ในช่วงเวลาเร่งรัด ที่เริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 บริการระหว่างเวลา 06.00-24.00 น.

ทั้งนี้ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคมและจังหวัดเชียงใหม่ให้จัดระบบการขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บริการคุณภาพแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ในเส้นทางสาย R3 จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ทดลองเปิดให้บริการ พร้อมทั้งจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการบริการ

สำหรับการให้บริการเดินรถของบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด ในเส้นทางสาย R3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ใช้รถบัสปรับอากาศเป็นรถขนส่งมวลชนมาตรฐาน พื้นชานต่ำ ความยาว 12 เมตร จำนวน 11 คัน มีความจุผู้โดยสารจำนวน 45 คน มีระบบบริการไวไฟบนตัวรถ ชำระค่าโดยสารได้ทั้งเงินสดและบัตรสมาร์ทการ์ด โดยได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการบัตร rabbit ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำบัตรดังกล่าวไปใช้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS ใน กทม. และรถสมาร์ทบัสของจังหวัดภูเก็ตได้อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น