xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ทิ้งกัน..จิตอาสาน่านเยี่ยมผู้พิการติดเตียง เล็งดึง นศ.เทคนิคฯ ซ่อมรถเข็น-บ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


น่าน - เครือข่ายพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเมืองน่าน ตระเวนเยี่ยมและช่วยเหลือผู้พิการ-ป่วยติดเตียง 2 อำเภอ พบหลายรายรถเข็นพัง บ้านบางหลังไร้ประตู-หน้าต่าง เตรียมดึง นศ.เทคนิคฯ-พลังจิตอาสา ลุยช่วยซ่อมตลอด 2 วันนี้ (28-29 ม.ค.) นางสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักงานกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วย พ.อ.อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารพราน 32, นางเปรมฤทัย นิลพันธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมทหารพรานที่ 32, เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และพลเมืองอาสาประชารัฐ อ.สองแคว-อ.ทุ่งหัวช้าง ร่วมกันออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ทั้งสองอำเภอ รวม 20 ราย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและหาแนวทางการช่วยเหลือ โดยการประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ และขาดโอกาส ได้รับการช่วยเหลือที่ยั่งยืน อันถือเป็นภารกิจสำคัญของเครือข่ายพลังจิตอาสาประชารัฐจังหวัดน่าน

นางสุภาพกล่าวว่า หลังได้ทำการสำรวจข้อมูลทั้งผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ติดเชื้อ ผู้ไร้สัญชาติและอื่นๆ รวม 7 ประเภท เพื่อให้ข้อมูลการสำรวจเป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้ว เครือข่ายพลังจิตอาสาประชารัฐจังหวัดน่านซึ่งมีกลไกเครือข่ายระดับอำเภอ ได้ตระเวนออกเยี่ยมเพื่อติดตามการช่วยเหลือและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่ยั่งยืนและสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข

โดยเครือข่ายระดับจังหวัดจะทำงานควบคู่กับเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีครบทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน เพื่อประสานความร่วมมือกันตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนเครือข่ายภาคเอกชน องค์กรเอกชนอื่นๆ ให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายจิตอาสาด้วย ซึ่งขณะนี้เครือข่ายพลังจิตอาสาประชารัฐจังหวัดน่านยังคงเดินหน้าออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้เปราะบางทางสังคมทั้ง 7 ประเภท ทั้งเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแล้วยังเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเครือข่ายจิตอาสาระดับอำเภอที่เสียสละในการทำงานให้แก่สังคมด้วย

ด้าน พ.อ.อัศม์พงษ์ นิลพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารพราน 32 กล่าวว่า หลังจากได้ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงทั้ง 2 อำเภอ จำนวน 20 รายแล้ว พบว่ามีรถเข็นของผู้ป่วยที่ชำรุดทรุดโทรม และกองทิ้งไว้ บางคันเสียเพียงล้อรถหลุดเท่านั้น แต่ผู้พิการไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ซึ่งอาจหมายถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมด้วย เบื้องต้นจึงได้หารือกับเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำเภอสองแคว และอำเภอทุ่งช้าง เตรียมสำรวจรถเข็นของคนพิการในชุมชน และจะประสานขอความร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคน่าน เพื่อให้น้องๆนักศึกษาในสาขาช่างซ่อมในโครการ FIX IT มาร่วมกันออกหน่วยซ่อมแซมบำรุงรถเข็นคนพิการให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

นอกจากนี้ยังได้สำรวจบ้านเรือนของผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ ที่พบว่าบ้านบางหลังยังขาดประตูและหน้าต่างซึ่งเครือข่ายพลังจิตอาสาฯ จะระดมทุน หรือทรัพยากรเพื่อหาวัสดุอุปกรณ์ แล้วทางกรมทหารพราน 32 จะสนับสนุนทหารช่างเข้าดำเนินการปรับปรุงบ้านเรือนของผู้ยากไร้ต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น