xs
xsm
sm
md
lg

นักเรียนไร้สัญชาติใน อ.ทองผาภูมิกว่า 200 คนได้เฮ หลัง มท.ให้บัตรประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาญจนบุรี - กลุ่มนักเรียนไร้สัญชาติใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้เฮ หลังหน่วยงานเกี่ยวข้องผลักดันเข้าสู่โครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สำเร็จ เผยปัจจุบัน อ.ทองผาภูมิ ยังมีประชาชน และเด็กๆ ที่รอรับสัญชาติจากรัฐบาลอีกหลายพันคน

วันนี้ (4 เม.ย.) ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นักเรียน และนักศึกษาที่ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 213 คน ตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานะ หรือสัญชาติแก่กลุ่มนักเรียน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และกลุ่มนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท.0309.1/ว3225 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขีพยาน

ว่าที่ ร.ต.สุจินต์ เผยว่า ที่ผ่านมาสำนักทะเบียนอำเภอทองผาภูมิ ได้ดำเนินการรับคำร้องและสอบสวนพยานบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อส่งคำร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อ ซึ่งก็คือกรณีคำร้องตามมาตรา 7 ทวิ ที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุมัติตามความเห็นของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด และคำร้องมาตรา 23 ที่ส่งให้สำนักทะเบียนกลางกำหนดเลขประจำตัว และการเพิ่มชื่อตามข้อ 103 กรณีบิดา หรือมารดาได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 โดยบุตรเกิดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งทางอำเภอจะดำเนินการออกเลขประจำตัวเอง

โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนได้ดำเนินการรับคำร้องทั้งสิ้นถึงวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 1,164 คำร้อง และได้รวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้ว จำนวน 634 คำร้อง ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของนักเรียนใน 2 กลุ่มหลัก ซึ่งอำเภอทองผาภูมิ ยังมีประชาชน และเด็กๆ ที่รอการได้รับสัญชาติจากรัฐบาลอีกหลายพันคน

ขณะที่ นายทองดี เจริญผล นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็น 1 ในจำนวนนักเรียน นักศึกษา 213 คน ที่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชน เผยว่า แม้ที่ผ่านมาตนจะมีผลการเรียนที่ดี คือ มีเกรดเฉลี่ยถึง 3.8 แต่การเป็นคนไม่มีสัญชาติไทยก็ทำให้ไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ หรือขอกู้เงินจากกองทุน กยศ.ได้ เช่นเดียวกับการเดินทางออกไปเรียนนอกพื้นที่ก็จะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากทางอำเภอ และจังหวัด

ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก และที่ผ่านมา มีปมด้อยเพราะถูกเพื่อนๆ ล้อเลียนเนื่องจากไม่ใช่คนไทย และวันนี้ตนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ และจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นคนดีของประเทศชาติ เมื่อเรียนจบก็จะกลับมาเป็นครูสอนเด็กๆ ที่บ้านเกิดต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น