xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.เปิดศูนย์ SMEs-ITC นิคมฯแหลมฉบัง นำร่องแห่งแรกของประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา- กนอ.เปิดศูนย์ SMEs-ITC นิคมฯแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นำร่องแห่งแรกของประเทศ เพื่อเปิดให้บริการเสริมแกร่งเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัปไทย พร้อมต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องในพื้นที่นิคมฯทั่วประเทศอีก 6 แห่ง และในพื้นที่ SEZ หวังให้ก้าวทันเทคโนโลยีสู่การแข่งขันในตลาดโลก

วันนี้ (21 พ.ย.) ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมเปิดศูนย์ SMEs-ITC ณ iPlace Park นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก

ดร.สมชาย กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีทิศทางชัดเจนในการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่จะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมุ่งเน้นการลงทุนขนาดใหญ่ แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา และช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อสามารถแข่งขันได้ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ด้าน ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ตั้งตัว เติบโต และแข็งแรง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนา (SMEs) ซึ่งมีประมาณ 2.7 ล้านรายทั่วประเทศ

โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริการทางการเงินและการลงทุน การตลาด และโอกาสในการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อพัฒนาและสนับสนุน SMEs ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ ประจำจังหวัด พร้อมสามารถเชื่อมโยงการบริการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ SMEs ทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนั้น ในการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ ได้จัดให้มี Expert Pool และ Network Creation ในพื้นที่ด้วย โดยมีการนำ Big Brother (พี่เลี้ยง) จากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริม SMEs เพื่อให้พัฒนาขีดความสามารถ และแข่งขันได้ในระดับสากล

ดร.วีรพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ในอนาคต กนอ.ยังมีแผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์ SMEs-ITC ไปยังพื้นที่นิคมฯอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. เพื่อให้บริการ SMEs และ Start Up เช่น นิคมฯ ภาคเหนือ (ลำพูน) นิคมฯลาดกระบัง นิคมฯ บางปู นิคมฯ สมุทรสาคร นิคมฯ ภาคใต้ (ฉลุง) นิคมฯมาบตาพุด โดยจะใช้รูปแบบการให้บริการของศูนย์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นต้นแบบในการพัฒนาการสนับสนุน และช่วยเหลือ SMEs และ Start Up ต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น