xs
xsm
sm
md
lg

อ.ศรีราชา อำนวยความสะดวกทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียง-พิการ ที่บ้านพัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - อ.ศรีราชา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไปทำที่สถานที่ราชการ

วันนี้ (7 มิ.ย.) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นำ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน กาชาดอำเภอศรีราชา ผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน ไปดูการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการตามบ้านเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้

โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ก็ถือว่าเป็นบัตรที่สำคัญที่แสดงตัวตน และสามารถยื่นบัตรดังกล่าวขอรับสิทธิประโยชน์ที่หน่วยงานรัฐ หรือเอกชนมอบให้

นายวรญาณ กล่าวต่อไปว่า การออกมาอำนวยความสะดวกในการทำบัตรประชาชนนอกพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ที่จะเดินทางไปทำบัตรที่อำเภอ หรือเทศบาลในพื้นที่ที่อยู่อาศัย โดยไม่ต้องเสียเวลา หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก

สำหรับพื้นที่อำเภอศรีราชานั้น มีผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทั้งสิ้นประมาณ 100 กว่าราย และในครั้งนี้มีผู้ยื่นความประสงค์ขอทำบัตรนอกพื้นที่ 2 ราย ประกอบด้วย น.ส.อรุณ นิ่มจำเป็น อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 114/3 หมู่ 7 ต.บางพระ ที่ป่วยพิการทางสมองและการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่เคยทำบัตรประชาชนเลย และนางผาด เอี่ยมสวัสดิ์ อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 129/10 หมู่ 7 ต.บางพระ ไม่สามารถเดินได้ โดยบัตรหมดอายุ และออกให้บริการครบทุกคนที่ยื่นความประสงค์พอทำบัตรประชาชน

นายวรญาณ กล่าวว่า โครงการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่นั้นถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ครั้งแรก ซึ่งสร้างความดีใจให้แก่ญาติพี่น้อง และผู้ที่ทำบัตรที่สามารถนำบัตรดังกล่าวไปอ้างอิงรับสิทธิต่างๆ ได้เต็มที่
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...