xs
sm
md
lg

สุดเจ๋ง! 3 หนุ่มเชียงใหม่สำเร็จพัฒนาระบบ-แอพลิเคชั่นคุมโรงเพาะเห็ด-แถมใจดีแจกฟรีด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ -3 หนุ่มนักกายภาพและโปรแกรมเมอร์เชียงใหม่ คิดค้น-ออกแบบ-พัฒนาแอพลิเคชั่นควบคุมโรงเพาะเห็ดสำเร็จ ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทำการเกษตรหวังยึดเป็นอาชีพเสริม ชูจุดเด่นช่วยประหยัดเวลา-กำลังคน แถมกำหนดช่วงเก็บเกี่ยวได้ด้วย พร้อมประกาศแจกฟรีให้ผู้สนใจรายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่ทำการคิดค้นพัฒนาแอพลิเคชั่น พร้อมระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดจนประสบความสำเร็จ สามารถใช้งานได้จริง หลังจากที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดจากเกษตรกร และนำความทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ด้วยการใช้พื้นที่ว่างในบ้านสร้างโรงเพาะเห็ด และทำการทดลองนานประมาณ 2 ปี
 
จนกระทั่งขณะนี้มั่นใจว่าแอพลิเคชั่น พร้อมระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ด ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งการเพาะเห็ดเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด

โดยผู้ที่คิดค้นพัฒนาแอพลิเคชั่น พร้อมระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดจนประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ กิติสัก อายุ 31 ปี นักกายภาพบำบัด ,นายการุณย์ กาญจนา อายุ 31 ปี โปรแกรมเมอร์ และนายวุฒิศักดิ์ จันทร์ศรี อายุ 32 ปี โปรแกรมเมอร์ ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ทั้ง 3 คน เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชันมัธยม และปัจจุบันต่างมีงานประจำทำกันอยู่แล้ว ต่อมามีแนวความคิดร่วมกันว่าอยากจะมีอาชีพเสริมอย่างอื่นที่สร้างรายได้ให้นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ และอาจพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต

ทั้งนี้จากการหารือกันโดยพิจารณาจากความสนใจร่วมกันและความรู้ความสามารถของแต่ละคน จนกระทั่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำการเพาะเห็ดโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต แทนที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรทำอยู่ จากนั้นจึงได้เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับเพาะเห็ดทั้งจากการไปสัมภาษณ์ขอความรู้จากเกษตรกรผู้เพาะเห็ดและแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วนำมาทำการทดลองวางระบบและพัฒนาแอพลิเคชั่น โดยสร้างโรงเพาะเห็ดขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร ในพื้นที่ว่างเปล่าของบ้านในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงทดลองด้วยการเพาะเห็ดหอมมาตลอดในช่วงประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจและมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้จริง

สำหรับระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดที่ทำการพัฒนาขึ้นมานี้ หลักการสำคัญของระบบจะทำการควบคุมความชื้น,อุณหภูมิ และแสงสว่าง ในโรงเพาะเห็ด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำให้ก้อนเห็ดที่นำมาเพาะออกดอกและเจริญเติบโตจนกระทั่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยที่ระบบทั้งหมดสามารถควบคุมสั่งการได้ผ่านทางแอพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ นอกเหนือไปจากการใช้กำลังคนในการดูแลหรือการใช้ระบบตั้งเวลาทำงาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดกำลังคนและเวลาในการดูแล ตลอดจนสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในโรงเพาะเห็ดได้ตลอดผ่านทางแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ

ขณะเดียวกันจากการทดลองที่ผ่านมาพบข้อดีด้วยว่า ระบบนี้สามารถควบคุมให้เห็ดออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเวลาที่ต้องการด้วย โดยการควบคุมปัจจัยแวดล้อมในโรงเพาะเห็ดให้เอื้อต่อการที่เห็ดจะเจริญเติบโตและเก็บได้ในช่วงที่ต้องการ ซึ่งในแง่การผลิตเพื่อจำหน่ายจะเป็นผลดีอย่างมาก เพราะสามารถทำให้เห็ดออกดอกเก็บไปขายได้ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการบริโภคสูง ยกตัวอย่างเช่น เห็ดหอมสด ระบบนี้สามารถควบคุมให้ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาในตลาดจะสูงกว่าปกติเป็นเท่าตัว โดยที่ยังไม่นับรวมปริมาณผลผลิตที่เก็บได้มากกว่าโรงเพาะเห็ดทั่วไปที่มีขนาดเดียวกัน เป็นต้น

ในส่วนของระบบควบคุมที่ทำการออกแบบและแอพลิเคชั่นที่ใช้ควบคุมโรงเพาะเห็ดที่พัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริงดังกล่าวนี้นั้น ทางผู้คิดค้นพัฒนา บอกว่า พร้อมแจกระบบที่ออกแบบและแอพลิเคชั่นให้ฟรีแก่ผู้ที่สนใจและอยากจะทดลองเริ่มต้นทำโรงเพาะเห็ด ซึ่งสามารถนำไปทำเองได้ ใช้งบประมาณเริ่มต้นโดยไม่รวมค่าก่อสร้างโรงเรือนและก้อนเห็ด อยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท แบ่งเป็นค่าอุปกรณ์ระบบควบคุมประมาณ 5,000 บาท ซึ่ง 1 ชุด สามารถควบคุมโรงเพาะเห็ดได้พร้อมกัน 5 โรง ที่เหลือเป็นการติดตั้งเครื่องทำความชื้นอัตโนมัติ พร้อมวางระบบท่อและหัวฉีดพ่นไอหมอก รวมทั้งระบบแสงสว่างในโรงเพาะเห็ดอีกประมาณ 3,000-5,000 บาท ต่อ 1 โรง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลหรือติดต่อได้ทาง www.hug-hed.blogspot.com หรือ เฟซบุ๊ค www.facebook.com/HugHedFarm

10 จากทั้งหมด 14 รูป
กำลังโหลดความคิดเห็น...