xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านเมืองช้างเจ๋ง! เปิด“แปลงผักปลอดสารพิษ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรับลมหนาว(ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ชาวบ้านแบกจาน  ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงผักปลอดสารพิษมหาลัยชีวิต และทุ่งทานตะวันรับลมหนาว ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค วันนี้ ( 18 ธ.ค.)
สุรินทร์- เมืองช้าง เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงผักปลอดสารพิษมหาลัยชีวิตและทุ่งทานตะวันรับลมหนาว เผยกลุ่มชาวบ้านแบกจาน อ.สังขะ พัฒนาการปลูกผักปลอดสารพิษเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตร จนเป็นที่รู้จักของปชช.นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้สร้างจิตสำนึกการทำเกษตรปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค


ที่แปลงผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน ม.6 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายวิโรจน์ อักษรดี นายอำเภอสังขะ เป็นประธานเปิด “โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ มหาลัยชีวิต ชมทุ่งทานตะวัน” จัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยชีวิต)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ และ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสังขะหันมาเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรประจำตำบล เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกด้านการทำการเกษตร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

สำหรับแปลงปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจานดังกล่าว ชาวบ้านแบกจานได้รวมกลุ่มกันเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ บนพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ที่รกร้างว่างเปล่า ด้วยการปลูกผักหลากหลายชนิด อาทิ ผักกาด คะน้า ต้นหอม ผักบุ้ง แตงกวา ข้าวโพด ฯลฯ ด้วยการแบ่งพื้นที่กันครัวเรือนละ 2 งาน ในพื้นที่ 16 ไร่ ก่อนนำผลผลิตวางจำหน่ายสองข้างทางถนนสายสุรินทร์-สังขะ และบางส่วนนำไปส่งจำหน่ายยังตลาดสดเทศบาลสังขะ

ส่วนแหล่งน้ำ ได้ดำเนินการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใส่โอ่งน้ำซีเมนต์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งสูงจากพื้นด้วยการรองท่อซีเมนต์อีก 3 ชั้น เพื่อกักเก็บน้ำ ในการใช้รดแปลงผักที่ตั้งเรียงรายกันจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ขณะที่ทุ่งทานตะวัน กำลังออกดอกสวยงาม พบว่ามีประชาชนแวะจอดรถเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างไม่ขาดสายอีกด้วย

นายวิโรจน์ อักษรดี นายอำเภอสังขะ กล่าวว่า แปลงปลูกผักปลอดสารพิษของชาวบ้านแบกจานแห่งนี้ ได้มีการทำมานานหลายปีแล้ว ปีนี้จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวด้วย มหาลัยชีวิตจึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะทำไร่ทานตะวันควบคู่ไปเพื่อดึงดูดประชาชนให้เข้ามาชมและซื้อผักปลดสารพิษกลับไปรับประทาน ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะยึดแนวทางนี้ในการดำเนินการต่อไปในทุกๆ ปี

นายณัฐวัฒน์ สมบูรณ์เทอดธนา นายก อบต.สังขะ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการแรก ซึ่ง อบต.สังขะ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชน และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก จะจัดงานที่ทุ่งทานตะวันแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง และจะทำให้อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีต่อไป

นายวิทยา ลิ้มจิตรกร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก นักศึกษาศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยชีวิต) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ และกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาการเพาะปลูกผัก ของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญประจำตำบล ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย

จากการคิดวิเคราะห์ร่วมกันดังกล่าว ส่งผลให้ได้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ควรมีการสร้างจุดท่องเที่ยวในบริเวณแปลงผัก โดยการเพาะปลูกดอกทานตะวัน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศ และมีความสวยงาม สามารถกระตุ้นให้ผู้พบเห็นแวะเข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนถ่ายภาพและเลือกซื้อสินค้า ซึ่งเป็นผลผลิตภายในชุมชนกลับไป

จากเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษบ้านแบกจาน มีพื้นที่ว่างแปลงหนึ่ง ซึ่งประชาชนมิได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงนำมาใช้ในการเพาะปลูกดอกทานตะวัน กระทั่งก่อให้เกิดเป็นโครงการดังกล่าวขึ้นมากำลังโหลดความคิดเห็น