xs
xsm
sm
md
lg

ทำบุญครบรอบ 38 ปี สถาปนาเมืองพัทยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยา จัดงานทำบุญบ้านครบรอบ 38 ปีแห่งการสถาปนา

วันนี้ (29 พ.ย.) ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 38 ปี” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ราชการ และพนักงานของเมืองพัทยา ตลอดจนประชาชนชาวเมืองพัทยา

“พัทยา” เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ท่ามกลางความสวยงามที่โอบล้อมด้วยแนวภูผา และท้องทะเลใสสะอาด หาดทรายขาวละเอียด และแสงแดดที่นุ่มนวล ชุมชนประมงแถบนี้เป็นที่เรียกขานกันว่า “คนทะเล” ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมของพัทยา จะยึดความสงบ และความเรียบง่ายเป็นหลัก แต่ละครัวเรือนจะมีอาชีพประมงที่มีเครื่องมือประกอบอาชีพตามภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น แห อวน ซ่งถักทอกันเอง ดำรงชีวิตแบบสมถะอยู่ร่วมกัน เหมือนพี่เหมือนน้องตามแบบสังคมไทยในชนบท จนกระทั่งปี พ.ศ.2502 ทหารอเมริกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางมาพักผ่อนตากอากาศ ณ ชายหาดพัทยา และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ “พัทยา” กลายเป็นสถานที่ตากอากาศซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และแปรสภาพจากหมู่บ้านชาวประมง ตามวิถีชีวิต “คนทะเล” สู่เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยระดับนานาชาติในกาลต่อมา

ก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521 พัทยา มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2499 โดยมีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือ ต่อมา ปี พ.ศ.2507 ได้ขยายเขตสุขาภิบาลนาเกลือ ไปจนถึงพัทยาใต้มีพื้นที่ในการปกครองดูแลประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร ด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติของพัทยา ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกภาคของประเทศมองเห็นโอกาสทองของชีวิต ดังนั้น จึงมีการอพยพย้ายถิ่นของผู้คนเพื่อมาประกอบอาชีพ และอยู่อาศัย

พัทยา จึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศชายทะเลที่ได้รับความนิยมมากจากบรรดานักท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และทั่วทุกมุมโลก หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิมไม่อาจจะบริหารงาน และให้บริการได้ทันต่อความเจริญอย่างรวดเร็วดังกล่าว รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ขึ้น ด้วยผลแห่งพระราชบัญญัตนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 ทำให้พัทยา เปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (City Manager) ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

จากตึกแถว 5 ห้อง 3 ชั้น บริเวณซอย 6 ยศศักดิ์ ถนนชายหาด ซึ่งใช้เป็นศาลาว่าการเมืองพัทยาในยุคเริ่มแรก กลายมาเป็นศาลาว่าการเมืองพัทยาที่งามสง่าดูภูมิฐาน บนถนนพัทยาเหนือในปัจจุบัน ก็เพราะความเสียสละ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของชายผู้พลิกผืนแผ่นดินเมืองพัทยา นายปริญญา ชวลิตธำรง สมาชิกสภาเมืองพัทยา 5 สมัย ผู้บริจาคที่ดิน 10 ไร่ เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา

นับจากนั้นมาจนถึงปี 2559 เป็นเวลา 38 ปี ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาคราชกร และภาคประชาชนที่มุ่งมั่นด้วยใจดวงเดียวกันสอดประสานความรบัผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และจริงจังจนเป็น “เมืองพัทยา” ในวันนี้

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...