xs
xsm
sm
md
lg

เมืองน้ำดำเปิดนิทรรศการรำลึกพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์เพื่อปวงชน (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงเดินทางมาลงนามน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางจังหวัดจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อปวงชนอย่างแท้จริงวันนี้ (25 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงเดินทางมาลงนามน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ซึ่งจังหวัดได้จัดสถานที่และเปิดให้ประชาชนลงนามตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ทุกวัน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ทางเข้าหน้าศาลากลางจังหวัดไปจนถึงห้องโถงบริเวณสถานที่ลงนามแสดงความอาลัย ซึ่งตลอดทั้งวันยังคงมีบรรดาข้าราชการ และประชาชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งทุกคนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อปวงชนอย่างแท้จริงยาวนานถึง 70 ปี

อีกทั้งยังมีพระราชดำรัสและมีโครงการพระราชดำริต่างๆ มากมายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จนนำไปสู่ความยั่งยืน พลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและซาบซึ้งใจไม่รู้ลืมสำหรับพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่มาลงนามแสดงความอาลัย บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ รวมทั้งพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ และพระราชประวัติตลอดการครองราชย์ 70 ปี

โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านกุดสิม ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง และเสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศของลำน้ำลำพะยังที่บ้านกุดสิมและอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน (ห้วยวังคำ) บ้านดงหมู ต.คุ้มเก่า และบ้านนาวี ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2535 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี

พร้อมทั้งพิจารณาผันน้ำจากลำห้วยยางลงมาเพิ่มเติมให้กับอ่างเก็บน้ำลำน้ำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตตำบลคุ้มเก่าและตำบลสงเปลือย ผ่านอุโมงค์ผันน้ำความยาว 710 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร จนแล้วเสร็จในปี 2533

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้ำที่ผันจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาให้พื้นที่การเกษตรของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า “ลำพะยังภูมิพัฒน์”

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพระปรีชาสามารถของพระองค์ ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อพสกนิกรจนทำให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวจวบจนทุกวันนี้Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...