xs
xsm
sm
md
lg

ชาวกาฬสินธุ์เปลี่ยนความเศร้าเป็นพลัง ทำความดีถวายบำเพ็ญพระราชกุศล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - สสจ.ร่วม อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการค่ายอบรมชาวกาฬสินธุ์ไร้พุง ไร้โรค ด้วยแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นพลังร่วมกันทำความดีถวายบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (21 ต.ค.) ที่วัดบ้านโนนสูง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.สม นาสอ้าน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอำพร อนุทัย สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำท้องถิ่นร่วมกันเปิดค่ายอบรมชาวกาฬสินธุ์ไร้พุง ไร้โรค ด้วยแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2559 โดยการน้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการลดทุกข์ สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนชาวบ้าน และเป็นการเปลี่ยนจากความเศร้าโศกเสียใจเป็นการรวมพลังทำความดีถวายบำเพ็ญพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในห้วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทย และแทบใจสลาย จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในดวงใจของคนไทยและของชาวโลก จึงเป็นเรื่องสะเทือนใจและทำใจยากที่จะไม่ให้โศกเศร้า แต่อีกภาพที่คนไทยกำลังเศร้าโศกเสียใจกลับเปลี่ยนเป็นการสร้างพลังบวก

การทำความดีถวายบำเพ็ญพระราชกุศล ทั้งการรวมตัวกันรวมพลังลงนามถวายความจงรักภักดีไว้อาลัย การเป็นจิตาสาต่างๆ มากมาย ล้วนเป็นการแสดงพลังความดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ

นายแพทย์พีระกล่าวต่อว่า ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในการลดทุกข์ สร้างความผาสุกให้กับประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ด้วยการจัดค่ายอบรมชาวกาฬสินธุ์ไร้พุง ไร้โรค ด้วยแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในทุกตำบลทุกหมู่บ้าน จำนวน 170 รุ่น

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย 50,000 คน ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวาย ซึ่งเป็นทุขภาวะความเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญของคนกาฬสินธุ์และชาวไทย รวมทั้งชาวโลก โดยใช้หลักสูตรอบรม 3 วัน กิจกรรมเน้นการใช้ยา 9 เม็ด หรือ 9 ขั้นตอน ที่เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเป็นฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยการใช้สมุนไพรไทยปรับสมดุลร้อนเย็น เช่น น้ำย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ การกัวซาหรือขูดพิษ การดีทอกซ์หรือเอาพิษออกจากลำไส้ใหญ่ การแช่มือ แช่เท้า หรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพร การพอก ทา ประคบ อบ นวด เช็ดด้วยสมุนไพร การออกกำลังกายด้วยโยคะ กดจุดลมปราณ การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็น รู้จักเพียร รู้จักพักด้วยนาฬิกาชีวิต และที่สำคัญคือการใช้หลักธรรมในการเอาชนะกิเลส ซึ่งเป็นต้นเหตุที่สำคัญของการเจ็บป่วย หรือความทุกข์

ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าค่ายครั้งนี้จะได้รู้จักการแก้ทุกข์ด้วยตนเอง พึ่งตนเองได้ด้วยหลักการใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถเพิ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตและมีความยั่งยืนซึ่งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ปฏิบัติการจริงถึงระดับบุคคล ครัวเรือน เชื่อมต่อมาจากโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ที่ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2556 สิ่งนี้ถือเป็นการสร้างคุณงามความดีตามรอยพระองค์ท่าน ผู้ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างของนักพัฒนาผู้รักประชาชน อยู่ใกล้ชิดและทรงงานถึงประชาชน โดยพสกนิกรทุกคนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมจะเปลี่ยนจากความเศร้าโศก เป็นการสร้างและรวมพลังทำคุณคุณงามความดีถวายบำเพ็ญพระราชกุศลและสืบทอดพระปณิธานของพ่อหลวงผู้เป็นภูมิพลังของแผ่นดินตลอดไป

ด้าน ดร.สม นาสอ้าน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากการอบรมจะทำให้ประชาชนกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงมีความเจ็บป่วยน้อยลง หรือหายจากโรค ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการติดตามเยี่ยมประเมินผลต่อเนื่อง 3 เดือน โดยจะประเมินดารลดน้ำหนัก พุงหรือรอบเอว เบาหวาน ความดันลดลงหรือควบคุมได้ในระดับปกติ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาหลายคนที่มีประสบการณ์จริง รวมทั้งงานวิจัย การปฏิบัติตัวตามหลักของกิจกรรมนี้ทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายซึ่งไม่ต้องล้างไตและหายเป็นปกติ เบาหวานและความดันดีขึ้น และบางคนหายโดยไม่ต้องกินยา นอกจากนี้ในอนาคตจะทำให้รายจ่ายด้านสุขภาพทั้งของประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขลดลงอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2560 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกองทุนหลักประกันสุขภาพขยายผลการสร้างสุขภาพประชาชนด้วยหลักวิถีธรรมในทุกตำบลอย่างต่อเนื่อง

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...