xs
xsm
sm
md
lg

วิจารณ์หึ่ง! น่านหลุดโผเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน
น่าน - คนเมืองน่าน วิจารณ์กันหึ่งหลังชื่อหลุดโผ “เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” ทั้งที่มีภูมิศาสตร์อยู่ใน 8 จังหวัดล้านนา แถมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเติบโตต่อเนื่อง

วันนี้ (10 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผู้คนในทุกแวดวงสังคมเมืองน่าน กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว หลังกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวต่างๆ คือ ฝั่งทะเลตะวันตก ฝั่งทะเลตะวันออก อันดามัน อารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 22 ก หน้า 18 วันที่ 27 มีนาคม 2558

แต่เมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2559-2563 ปรากฎว่า ในกรณีเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา กลับมีเพียง 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา โดยมีเชียงใหม่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการ

ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวแล้วได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง เนื่องจากขัดต่อความรู้สึกของคนน่าน ที่รับรู้กันทั่วว่า จังหวัดน่าน มีการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก และชัดเจน แต่กลับไม่ได้ถูกพิจารณาเข้าร่วมในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

นางนาถนรี ธนปัญโญ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่าน ไม่ได้รับการจัดให้อยู่ในเขตพัฒนาการกท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ที่มีแค่ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แต่ “น่าน” อยู่ในกลุ่มเมืองต้องห้ามพลาด

เพราะยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาว่า เขตอารยธรรมล้านนา ต้องเป็นจังหวัดล้านนาที่ชัดเจน ดังนั้น จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน และแพร่ จึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวล้านนา

ด้าน นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดล้านนา มี 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการแบ่งตามภูมิประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การประกาศพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าวเพื่อเป็นเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา คงเป็นเหตุผล และมีเป้าหมายในด้านการจัดทำโครงการของแต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงาน

ขณะที่ชาวจังหวัดน่าน กำลังตั้งประเด็นถกถึงประวัติศาสตร์ว่า เมืองน่าน เป็นล้านนา หรือล้านช้าง โดยเฉพาะที่ผ่านมาหลายปี มีการใช้คำว่า “น่าน ล้านนาตะวันออก” มาโดยตลอด ทำให้มีการทวงถามถึงความชัดเจนทางด้านประวัติศาสตร์ และศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่ได้ถูกพิจารณาจัดให้อยู่ในเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
กำลังโหลดความคิดเห็น