xs
xsm
sm
md
lg

ทลฉ.ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทลฉ.ร่วมบริจาคเงิน 5 แสนบาท สมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภาคตะวันออก ที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันนี้ (8 เม.ย.) ร.ท.ยุทธนา โมกขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง และตัวแทนจากท่าเรือฯ ได้มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อร่วมสมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งยังให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จฯ มาเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ และพบว่า โรงพยาบาลมีสภาพแออัด จึงให้จัดสร้างอาคารดังกล่าวขึ้น โดยพระราชทานชื่อว่า “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 26 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 158,426 ตารางเมตร สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 8 พันคนต่อวัน มีเตียงรับผู้ป่วย 745 เตียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 6 พันล้านบาท และมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 ปี (พ.ศ.2558-2563)

โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกประมาณ 2 พันล้านบาท ที่ผ่านมา โรงพยาบาลฯ จึงได้จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล และได้เชิญชวนผู้ใจบุญให้ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวน 99,999 กอง กองละ 1,000 บาท เพื่อสบทบทุนจัดสร้าง และจะจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในวันที่ 9 เมษายนนี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...