xs
xsm
sm
md
lg

รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างอาคารหลังใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูรผู้ช่วยเลขาธิการ รักษาการ ผอ.รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา เชิญชวนทอดผ้าป่ามหากุศล
ศูนย์ข่าวศรีราชา - รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวน 99,999 กอง กองละ 1,000 บาท สร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี สูง 26 ชั้น เพื่อเป็นศูนย์รักษาพยาบาลรวมแห่งภาคตะวันออก

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา มีโครงการจัดทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวน 99,999 กอง กองละ 1,000 บาท เพื่อสมทบสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมแห่งภาคตะวันออก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ และพบว่า มีสภาพแออัดมาก จึงมีโครงการดังกล่าวขึ้น

สำหรับอาคารดังกล่าวได้รับพระราชทานชื่อว่า “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” โดยเป็นศูนย์รักษาพยาบาลรวมแห่งภาคตะวันออก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นอาคารขนาดใหญ่สูง 26 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 158,426 ตารางเมตร สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกมากกว่า 8,000 คนต่อวัน มีเตียงรับผู้ป่วย 745 เตียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 ปี (พ.ศ.2558-2563) โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลมาส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ประมาณ 2,000 ล้านบาท จึงจัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่จะร่วมกันบริจาคในครั้งนี้ มี 4 ช่องทาง คือ 1.ที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2.เช็คสั่งจ่ายในนาม “สร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี” พร้อมระบุ ทอดผ้าป่ามหากุศล 3.ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “สร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี” พร้อมระบุ ทอดผ้าป่ามหากุศล และ 4.โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา ชื่อบัญชี “สร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี” เลขบัญชี 208-0-53909-4 พร้อมระบุในใบโอนว่า “ทอดผ้าป่ามหากุศล”

การทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ได้กำหนดทอดในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 11.49 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นพระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) วัดปางกึ๊ด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ส่วนประธานฝ่ายฆราวาส คือ คุณยายสายใจ เผชิญชัยกิจ โดยรายได้จะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างอาคารดังกล่าวต่อไป
เพื่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี  สูง 26 ชั้น
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...