xs
xsm
sm
md
lg

อีสานโพลเผยคนอีสานให้คะแนน ครม.เศรษฐกิจบิ๊กตู่ แค่พอใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - อีสานโพลเผยผลสำรวจคนอีสานให้คะแนน ครม.เศรษฐกิจรัฐบาล “บิ๊กตู่” แค่พอใช้ หลังเศรษฐกิจโดยรวมไตรมาสแรกลดลง พร้อมระบุไตรมาสสองยังคงไม่ฟื้นตัวทั้งในเขตเมืองและชนบท วอนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 1/2559 และคาดการณ์ไตรมาส 2/2559 ซึ่งได้สำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,108 รายในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พบว่าความเห็นต่อสภาพเศรษฐกิจ ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย และการผ่อนชำระหนี้ ของครอบครัวในปัจจุบันโดยรวมเป็นอย่างไร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 50.5 เห็นว่ารายได้ค่าใช้จ่าย และการผ่อนชำระหนี้ของครอบครัวในปัจจุบันอยู่ในระดับพอใช้ รองลงมาร้อยละ 29.4 เห็นว่าอยู่ในระดับดี ร้อยละ 16.0 เห็นว่าอยู่ในระดับแย่ โดยมีเพียงร้อยละ 1.7 ที่เห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก

ขณะที่ถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงิน ครัวเรือนและการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน โดยกำหนดค่าดัชนีที่ต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือทรงตัว และมากกว่า 100 คือดีขึ้น ซึ่งดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสาน ไตรมาสที่ 1 ของปีเท่ากับ 82.0 ซึ่งอยู่ระดับที่แย่ลง และไตรมาสที่ 2/2558 มีการคาดการณ์เท่ากับ 99.3 คือค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ดัชนีรายได้ครัวเรือน ไตรมาสที่ 1/2559 เท่ากับ 34.2 เท่ากับแย่ลง และไตรมาสที่ 2 คาดการณ์ที่เท่ากับ 100.0 ถือว่าทรงตัว

ส่วนดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือน ในไตรมาส 1/2559 เท่ากับ 81.0 คือแย่ลง และไตรมาส 2/2559 คาดการณ์เท่ากับ 94.4 คือแย่ลงเช่นกัน ด้านดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคครัวเรือน ไตรมาสที่ 1/2559 เท่ากับ 95.2 คือลดลง และไตรมาสที่ 2/2559 มีการคาดการณ์เท่ากับ 92.9 คือลดลง สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2559 เท่ากับ 85.6 คือแย่ลง โดยเขตเมืองมีค่าดัชนีที่เท่ากับ 84.2 และเขตชนบทอยู่ที่ 87.0 ซึ่งไม่ต่างกันมากนัก

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2559 มีการคาดการณ์เท่ากับ 96.6 คือค่อนข้างทรงตัวและยังไม่ดีขึ้น โดยเขตเมืองมีค่าดัชนีเท่ากับ 95.7 และเขตชนบทอยู่ที่ 97.5 ซึ่งไม่ต่างกันมากนัก

ผศ.ดร.สุทินกล่าวเพิ่มเติมว่า อีสานโพลยังคงสำรวจและสอบถามความเห็นต่อผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างของคนอีสานเห็นว่าพอใช้ด้วยคะแนนร้อยละ 40.2 รองลงมาคือเห็นว่าดีร้อยละ 25.2 และเห็นว่าแย่ร้อยละ 24.5 โดยมีเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้นที่เห็นว่าดี ซึ่งส่งผลต่อค่าคะแนนเฉลี่ยผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลคือ 46.9 จาก 100 คะแนนเต็ม
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...