xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมคนพิการ ตอ.ฝึกอบรม “ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์-ตัดเย็บเสื้อผ้า” ให้คนพิการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายณรงค์  ไปวันเสาร์  นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก  แจงโครงการอบรมคนพิการในครั้งนี้
ศูนย์ข่าวศรีราชา - สมาคมคนพิการภาคตะวันออก ฝึกอบรม “หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์-ตัดเย็บเสื้อผ้า” ประจำปี 2559 ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 190 คน เพื่อให้คนพิการมีงานทำสามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้


นายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก กล่าวว่า ทางสมาคมฯ มีโครงการฝึกอบรมผู้พิการ ในปี พ.ศ.2559 จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ “หลักสูตรช่างซ่อมคอมพิวเตอร์” ฝึกอบรมที่จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 609 ชั่วโมง โดยมีผู้พิการจากทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรม รุ่น 1 จำนวน 45 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.

ส่วนโครงการที่ 2 คือ “โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า” โดยจัดฝึกอบรมที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทสโก้ โลตัส โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นนี้ จำนวน 50 คน ระยะเวลา 6 เดือน โดยจะทำการอบรมโครงการละ 2 รุ่น รวมผู้พิการที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 190 คน ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท พร้อมอาหาร และที่พักด้วย

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สมาคมคนพิการภาคตะวันออกเป็นสมาคมส่งเสริมอาชีพโดยจะหางบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐแต่อย่างใด ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรมมาโดยตลอด และสามารถไปเปิดกิจการของตัวเอง เช่น ร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้านติดตั้งจานดาวเทียม ร้านเบเกอรี ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานบริษัทห รือห้างร้าน เนื่องจากสภาพร่างกาย หรือการเดินทางลำบาก จึงประกอบธุรกิจที่บ้านของตัวเอง

นอกจากนั้น ทางสมาคมฯ มีโรงงานตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีโรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เช่น โรงงานผลิตถุงเท้า โรงงานผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์ โรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ไม่สามารถรับคนพิการไปทำงานที่โรงงานได้ แต่สามารถส่งงานที่ไม่ยุ่งยากมาทำที่โรงงานของสมาคมฯ ได้

ในปัจจุบัน มีคนพิการจำนวนมากที่ได้รับโอกาสจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ในมาตรา 33 ทำให้คนพิการได้มีโอกาสได้เข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้พิการเหล่านั้นสามารถมีงานทำ มีเงินเดือน สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้เป็นอย่างดี

แต่ปัจจุบัน ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากซึ่งยังว่างงาน และไม่มีอาชีพ เนื่องจากสภาพร่างกายที่พิการมาก หรือคนพิการที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา หรือมีภาระทางครอบครัว จึงไม่สามารถออกไปทำงาน หรือประกอบอาชีพได้ การฝึกงานตามมาตรา 35 จึงเป็นทางออกให้คนพิการที่ต้องขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสเข้าฝึกงาน และนำความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรืออาชีพอิสระต่อไป

ด้าน นายบุญนำ พงษ์พยัคฆ์ ผู้พิการที่เข้าร่วมฝึกอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า ตนอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง โดยทราบว่า ทางสมาคมคนพิการภาคตะวันออก มีโครงการฝึกอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ จึงเดินทางเข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าหลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้วจะนำความรู้ที่ได้รับเข้าไปทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้บ้าน เพื่อมีรายได้เป็นของตัวเอง เพราะปัจจุบันอยู่บ้านโดยเลี้ยงไก่ และปลูกพืชผักสวนครัวเท่านั้น จึงต้องการหางานทำนอกบ้านบ้าง

สำหรับโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยเหลือผู้พิการให้มีงานทำ และขณะนี้มีกฎหมายรองรับสำหรับผู้พิการ โดยหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนจะมีต้องรับผู้พิการร่วมทำงานด้วย แม้จะรับเพียงไม่กี่คนในแต่ละหน่วยงาน แต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้แก่คนพิการสามารถมีงานทำได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัว
คนพิการ ที่ร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
คนพิการจากทั่วประเทศ เข้าร่วมรับการอบรม
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น