xs
xsm
sm
md
lg

ชัยนาทยันโยกข้าราชการไม่เกี่ยวทุจริตตำบลละ 5 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายณัฐพล ธานีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท
ชัยนาท - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ยืนยันโยกข้าราชการไม่เกี่ยวทุจริตตำบลละ 5 ล้าน

วันนี้ (8 มี.ค) ที่ห้องประชุม Operation War Room ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายณัฐพล ธานีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จังหวัดชัยนาท

นายณัฐพล ธานีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินงานโครงการฯ ตำบลละ 5 ล้าน ของจังหวัดชัยนาท ได้มีโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 823 โครงการ เหลือ 2 โครงการ ในอำเภอมโนรมย์ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 605 โครงการ งบประมาณ 173,868,464.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของงบฯ ที่ได้รับทั้งหมด ส่วนกรณีที่มีข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ว่า ป.ป.ช. พบการใช้งบประมาณตำบลละ 5 ล้านของจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอื่นๆ ผิดปกตินั้น เกิดขึ้นจากการที่ ป.ป.ช. และ สตง. ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแนะนำการทำงานของพื้นที่ พบว่า ยังมีข้อบกพร่องจึงให้ข้อสังเกตไป จึงทำให้เป็นข่าวขึ้นมา

นายณัฐพล ธานีรัตน์ ยังได้ตอบข้อซักถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการตำบลละ 5 ล้าน ในอำเภอเนินขาม ว่ายังไม่ปรากฏเป็นข้อมูล หรือหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ ส่วนการโยกย้ายข้าราชการบางคนออกจากพื้นที่ก็เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากกว่า

ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีการกำชับตั้งแต่เริ่มต้นทำโครงการ โดยทำหนังสือถึงนายอำเภอทุกอำเภอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการทุจริตเกิดขึ้น และเมื่อ 2 วันก่อนก็ได้ทำหนังสือกำชับไปอีกครั้ง โดยเน้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกำลังโหลดความคิดเห็น