xs
xsm
sm
md
lg

เรือนจำกลางนครปฐมอบรมผู้ต้องขังด้วย “สัคคสาสมาธิ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - เรือนจำกลางนครปฐม เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” เพื่อพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังรู้จักมีสติ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม

วันนี้ (4 ก.พ.) นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ ณ บริเวณแดนการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครปฐม โดย นายเกียรติศักดิ์ เวชวงศ์วาน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ที่จะพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ฟื้นฟูให้ผู้ต้องขังรู้จักหลักคำสอน และวิธีปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยหลักสูตรเป็นการทำสมาธิแบบง่ายๆ แต่ได้ผลเร็ว และเมื่อจบหลักสูตรทุกคนก็จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาสมาธิอย่างชัดเจน สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน อันจะช่วยลดความเครียด และความทุกข์ใจได้มาก โดยหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” หมายความว่า สมาธิยกใจสู่สวรรค์

หลักสูตรสัคคสาสมาธินี้มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการศึกษาและสอบผ่านภาคทฤษฎี และปฏิบัติจากเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ เป็นจำนวน 24,000 คน สำหรับนักศึกษาสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ของเรือนจำกลางนครปฐม มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้มีจำนวน 227 คน โดยอบรมตั้งแต่วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวต่อผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมว่า ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจ และเก็บเกี่ยวความรู้จากคณะวิทยากร จนมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเกิดผลดีแก่ตัวผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนครอบครัวในการสร้างความสงบให้แก่ชีวิต ดังสุภาษิตโบราณที่ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ถ้าจิตมีความสงบแล้ว กายก็จะมีความสุขตามไปด้วย ในการทำจิตใจให้สงบมีสมาธิ มีสติในการดำรงชีวิต ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมภายนอกภายหลังได้รับการปล่อยตัวได้อย่างปกติสุขต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...