xs
xsm
sm
md
lg

สคร.3 ประสานความร่วมมือสื่อชัยนาทเผยแพร่ความรู้โรคและภัยสุขภาพ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ชัยนาท - สคร.3 ประสานความร่วมมือสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชัยนาท เผยแพร่ความรู้โรค และภัยสุขภาพแก่ประชาชน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (27 ม.ค.) กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.) จังหวัดนครสวรรค์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงโรคภัยสุขภาพ “กินข้าวเล่าเรื่อง” ให้แก่เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท เพื่อประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการร่วมดำเนินงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้โรค และภัยสุขภาพ

โดยมี นายเกรียงกมล เหมือนกรูด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายจุมพฎ เจตน์จันทร์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 25 คน เข้าร่วมประชุม และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ 111 รีสอร์ทแอนสปา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ทั้งนี้ นายเกรียงกมล เหมือนกรูด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ได้บรรยายสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออก และโรคอีสุกอีใส โดยให้ความรู้และร่วมวางแผนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารโรค และภัยสุขภาพไปสู่ประชาชน นอกจากนี้ ยังให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้เกิดความตระหนัก เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...