xs
xsm
sm
md
lg

ชาว มมส.ร่วมสืบงานบุญเดือนสิบเอ็ดกวนข้าวทิพย์กระชับสามัคคี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มหาสารคาม- นิสิต คณาจารย์ บุคลากร มมส. ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสิบเอ็ดกวนข้าวทิพย์ในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณี สร้างความสามมัคคี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสิบเอ็ดออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เริ่มต้นกิจกรรมด้วยพิธีบวงสรวงเครื่องกวนข้าวทิพย์ โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนาคาถา ประธานสงฆ์เจิมไม้พาย และเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์

ซึ่งมีพราหมณ์จารี เริ่มต้นนำการกวนข้าวทิพย์ ทั้ง 3 หม้อ ที่มีส่วนประกอบเช่น น้ำนมข้าว เผือก มัน น้ำกะทิ น้ำใบเตยที่ได้รับบริจาคมา โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ก่อนจะให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันกวนข้าวทิพย์ ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ประเพณีกวนข้าวทิพย์ได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาช้านานในเทศกาลออกพรรษา ตามความเชื่อในครั้งพุทธกาล ที่นางสุชาดา ปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระพุทธองค์ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นของทิพย์ของวิเศษ เมื่อทำขึ้นจึงเรียกว่า ข้าวทิพย์ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันทำในเทศกาลออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการบูชา

และเชื่อว่าเมื่อได้รับประทานจะพบสิ่งดีกับตนเอง เสน่ห์ของการกวนข้าวทิพย์ต้องอาศัยแรงศรัทธา แรงใจ ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านชุมชนรอบมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบูชาวันออกพรรษา ด้วยการจัดการประกวดขับร้องสรภัญญะ ทำนองอีสาน โดยมีพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุมาเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยอีสาน และได้แสดงความสามารถการร้องสรภัญญะแบบอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่นำมาขับร้องเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และเรื่องราวในเทศกาลออกพรรษาของชาวไทยอีสาน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...