xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรวิถีชีวิตชุมชนบริเวณสถานีรถไฟนครปฐม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โอกาสนี้ เสด็จลงจากขบวนรถไฟพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตชุมชนบริเวณสถานีรถไฟ และสักการะองค์พระปฐมเจดีย์


วันนี้ (16 ต.ค.) ที่สถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน กลุ่มสตรี และอาสาสมัครในจังหวัดนครปฐม ได้มาเตรียมการเพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร ศูนย์สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า อุทยานแห่งชาติไทรโยค ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดถวายเสด็จฯ ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยตามกำหนดการเวลา 12.40 น.ขบวนรถไฟพระที่นั่งหยุดขบวนชั่วคราวประมาณ 20 นาที เสด็จลงจากขบวนรถไฟพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตชุมชนบริเวณสถานี ทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และทรงประทับ ณ สถานีรถไฟ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จฯ ไปสถานีชุมทางหนองปลาดุกต่อไป

ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางในจังหวัดนครปฐม ทั้งพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมืองนครปฐม ทุกสถานีได้มีการจัดสถานที่ให้ประชาชนมารอรับเสด็จฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปีติ และต้องการเห็นพระพักตร์ของพระองค์ที่ทรงเสด็จผ่านในสถานีต่างๆ ที่ขบวนได้เคลื่อนผ่าน

กระทั่งเวลา 13.23 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งขบวนพิเศษที่ 945 สถานีรถไฟจิตรลดา ถึงสถานีรถไฟสะพานแควใหญ่ เพื่อนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร ศูนย์สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมา รี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า อุทยานแห่งชาติไทรโยค ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558

โอกาสนี้ เสด็จลงจากขบวนรถไฟพระที่นั่ง ณ สถานีรถไฟนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติศาสตร์ทวารวดีศรีนครปฐม จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ และทอดพระเนตรวิถีชีวิตชุมชนบริเวณสถานีรถไฟนครปฐม หลังจากนั้น ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดกาญจนบุรี

กำลังโหลดความคิดเห็น