xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาญจนบุรี - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 2 ทรงเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ทอดพระเนตรห้องอาชีวะบำบัด และอาคารที่พักธรรมนูญ-คุณหญิงรังสิมา หวั่งหลี เยี่ยมผู้สูงอายุ 2 ราย และทอดพระเนตรโบราณสถานตามพระราชอัธยาศัย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

วันนี้ (17 ต.ค.) เมื่อเวลา 08.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีและคณะเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้นเสด็จฯ เข้าภายในอาคารอเนกประสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กราบบังคมทูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี และทอดพระเนตรวิดีทัศน์ ต่อจากนั้นได้เสด็จฯ ไปยังลานออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ทอดพระเนตรการบริหารร่างกายของผู้สูงอายุ และทรงออกกำลังกายตามวิทยากรอีกด้วย

จากนั้นทอดพระเนตรห้องอาชีวะบำบัด และอาคารที่พักธรรมนูญ-คุณหญิงรังสิมา หวั่งหลี เยี่ยมผู้สูงอายุ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งบ้านพักคนชรา และยังมีสุขภาพแข็งแรง จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงอาหาร ทอดพระเนตรการแสดงของคนชราทั้งการรำ และร้องเพลง สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2540 และเสด็จฯ ทรงเปิดสถานสงเคราะห์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2543 โดยก่อสร้างขึ้นตามพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราผู้ยากไร้ ขาดแคลนผู้อุปการะ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2540 และในฐานะที่ทรงเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีโดยพระกำเนิด

จากนั้น ในเวลา 16.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทับรถยนต์บัสพระที่นั่งถึงอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี อธิบดีกรมศิลปากร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอไทรโยค หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่โบราณสถานหมายเลข 1 และทอดพระเนตรโบราณสถานตามพระราชอัธยาศัย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือ ในเขตตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ ลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง มีประตูเข้าออก 4 ด้าน มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ภายในเมืองมีสระน้ำ 6 สระ โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

เมื่อทอดพระเนตรโบราณสถานในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์แล้ว ได้เสวยพระกระยาหารเย็นร่วมกับคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจังหวัดกาญจนบุรีจัดถวาย พร้อมทั้งทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ กรมศิลปากร จากนั้นได้ประทับรถยนต์บัสพระที่นั่งเสด็จฯ กลับโรงแรมที่ประทับ


กำลังโหลดความคิดเห็น