xs
xsm
sm
md
lg

ตร.จราจรหนุน “สามล้อแอ่วเวียงเชียงใหม่” ส่งเสริมท่องเที่ยว-ช่วยสอดส่องลดอาชญากรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนโครงการ “สามล้อแอ่วเวียงเชียงใหม่” จัดระเบียบรถสามล้อถีบอบรมวินัยจราจร พร้อมสอนภาษาต่างประเทศ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัยลดปัญหาอาชญากรรม


กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการสามล้อแอ่วเวียงเชียงใหม่ โดยทำการจัดระเบียบและขึ้นทะเบียนประวัติผู้ขี่และรถสามล้อถีบรับจ้าง พร้อมทำการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและวินัยจราจร ตลอดจนสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และแนะแนวเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ยังให้ช่วยทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการดูแลสอดส่องรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อลดและแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดทำโครงการนี้เนื่องจากต้องการรักษาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรถสามล้อถีบที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน โดยได้ทำการอบรมแนะแนวเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมทั้งการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมาตรฐานการให้บริการต่างๆ

โดยเบื้องต้นมีการรวบรวมจัดตั้งเป็นกลุ่มรถสามล้อถีบได้แล้วมีสมาชิกประมาณ 40 กว่าคันที่ขึ้นทะเบียนทำประวัติไว้ และมีการจัดทำจุดจอดรถให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามจุดๆ ต่างในตัวเมืองเชียงใหม่ เช่น ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส เป็นต้น โดยโครงการนี้นอกจากรถสามล้อจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วในขณะนี้เดียวกันจะทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยให้บ้านเมืองด้วย เพราะกลุ่มสามล้อถีบจะมีจุดจอดรับส่งอยู่ในย่านชุมชน และมีเครือข่ายครอบคลุ่มทั่วทั้งเมืองทำให้สามารถพบเห็นเหตุการณ์และแจ้งเหตุต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการลดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี

ด้านนายจรูญ คำนันตา ตัวแทนกลุ่มรถสามล้อถีบ ที่ร่วมโครงการ “สามล้อแอ่วเวียงเชียงใหม่” กล่าวว่า การจัดทำโครงการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากในการส่งเสริมสนับสนุนและรักษาอาชีพขี่สามล้อถีบรับจ้างไว้คู่กับเมืองเชียงใหม่ก่อนที่จะสูญหายไป ก่อนหน้านี้ทางสโมสรโรตารีได้ให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพรถสามล้อถีบให้มีความสมบูรณ์

ขณะที่การอบรมแนะแนวต่างๆ ที่ทางตำรวจและเทศบาลนครเชียงใหม่จัดทำให้แก่ผู้ขี่สามล้อถีบ รวมทั้งจัดจุดจอดให้เป็นสัดส่วนก็ช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการทำให้มีลูกค้าใช้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีรายได้เลี้ยงชีพเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเดิมที่มีอยู่ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่มาจับจ่ายซื้อของตามตลาดSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...