xs
xsm
sm
md
lg

ทหาร สอ.รฝ.แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทหาร สอ.รฝ. เข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นับถือพระพุทธศาสนา

วันนี้ (23 ก.ค.) พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานนำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกระทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2558 ในการประกาศเจตนาเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธณ อาคารกองบัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในส่วนของกองทัพเรือได้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ข้าราชการ พลทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลของชาวพุทธศาสนิกชน ที่ได้ประกาศศรัทธาแรงกล้าอันมีต่อพระพุทธศาสนา ต่อหน้าพระพุทธปฏิมาท่ามกลางสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับการประสาทพรจากสงฆ์ เป็นพิธีที่แสดงถึงความภาคภูมิ และความมั่นใจในพระพุทธศาสนา

พิธีดังกล่าวจะเสริมสร้างสำนึกทางจริยธรรม คุณธรรมให้แข็งแกร่งแน่วแน่ยิ่งขึ้น เพราะผู้ที่ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว เท่ากับได้ถวายสัญญาใจต่อพระพุทธเจ้าท่ามกลางสงฆ์ว่า จะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง และจะดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรมของพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับคำแนะนำ

พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ กล่าวว่า การปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ถือเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐาน และประกาศสัจวาจาว่า เป็นผู้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งทราบดีว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เป็นศาสนาอันประเสริฐ ควรค่าแก่การยอมรับนับถือ มีหลักธรรมคำสอนเป็นสัจธรรม สามารถนำผู้ปฏิบัติตามให้ประสบความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างแท้จริง ไม่ขัดต่อหลักทางวิทยาศาสตร์ จึงสมควรที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำนุบำรุง และสงวนรักษาไว้ให้เป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองตลอดไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...