xs
xsm
sm
md
lg

รองราชเลขานุการในพระองค์ “สมเด็จพระราชินี” เปิดการฝึกอบรมโครงการทอผ้าไหมยกทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อ่างทอง - รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการทอผ้าไหมยกทอง และเยี่ยมชมงานหัตถกรรม และงานฝีมือศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

วันนี้ (11 มี.ค.) ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการทอผ้าไหมยกทอง และเยี่ยมชมงานหัตถกรรมและงานฝีมือ ณ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พล.ร.อ.สำเภา พลธร ผู้ดูแลศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง พ.อ.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ และนางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา ให้การต้อนรับ

ตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมยกทอง ซึ่งเป็นหัตถกรรมของไทย ที่มีความวิจิตร สวยงามมาแต่โบราณกาล จึงมีพระราชดำริให้สรรหาครูผู้เชี่ยวชาญในการทอผ้ายกทอง ไปสอนให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแห่งแรก จนมีผลงานเป็นที่พอพระราชฤทัย และนำไปใช้เป็นภูษาภรณ์ในการแสดงโขนพระราชทาน

อีกทั้งเป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร สามารถนำรายได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริดังกล่าว มูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมโครงการทอผ้าไหมยกทอง โดยมีช่างศิลปาชีพจากสถาบันสิริกิติ์ ที่มีความชำนาญ และสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง

จากนั้น ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เยี่ยมชมผลงานการวาดลวดลายศิลปะบนผืนผ้าบนภาชนะ และเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆ เช่น งานเซรามิก แกะสลักไม้ เครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า ทอจก ปักผ้า

สำหรับศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง เป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการฝึกอาชีพให้ราษฎร และเยาวชนในพื้นที่ให้ได้มีโอกาสได้รับความรู้ความชำนาญ และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเอง และเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้

สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ และต้องการมาฝึกอบรมอาชีพที่ศูนย์ศิลปชีพสีบัวทอง สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง หมู่ 3 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทางศูนย์มีครูอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมวิชาชีพให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การวาดลวดลายศิลปะบนผืนผ้า บนภาชนะ และเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆ อีกทั้งยังมีงานหัตถกรรมและงานฝีมือให้เลือกเรียนฝึกอาชีพมากมาย เช่น งานเซรามิก แกะสลักไม้ เครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า ทอจก ปักผ้า เป็นต้น

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...