xs
xsm
sm
md
lg

เล็งเรียกคู่ขัดแย้งถกทางออก แก้ปมโฉนดย่านเศรษฐกิจทับกำแพง-คูเมืองพิษณุโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พิษณุโลก - ปัญหาที่ดินแนวกำแพงเมืองเก่า-คูเมือง พิษณุโลก ถึงมือทหาร ผบ.พล.ร.4 เล็งเรียกคู่ขัดแย้ง ทั้งภาคราชการกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเจรจาหาข้อสรุป ก่อนเสนอแม่ทัพภาคที่ 3 ชงรัฐบาลชุดใหม่ชี้ขาด

วันนี้ (26 ส.ค.) พล.ต.คู่ชีพ เลิศหงิม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานการประชุมกรณีปัญหาแนวเขตที่ดินกำแพงเมืองเก่า-คูเมืองพิษณุโลก ที่ห้องประชุม กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมอัยการจังหวัดฯ ตลอดจนตัวแทนสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, ธนารักษ์จังหวัดพิษณุโลก, ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเสนอแนวทางแก้ไข

ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ได้หยิบยกข้อกฎหมายขึ้นมาชี้แจง พร้อมหลักการ และเหตุผล ตลอดจนทางออกต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบสิทธิบุคคลที่อยู่ก่อนหรือหลังกำแพงเมืองเก่า ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5, การเสนอข้อยกเว้นโบราณสถาน 2479, การเยียวยาและเงินชดเชยหากเวนคืน, การชะลอบังคับใช้ พ.ร.บ.โบราณสถาน

พล.ต.คู่ชีพเปิดเผยว่า หลังจากที่เรียกประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากแนวกำแพงเมืองเก่าจำนวน 8 รายมาให้ข้อมูลความเดือดร้อนเมื่อ 2 วันก่อนแล้ว วันนี้ก็ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลมาให้ข้อมูล

เบื้องต้นได้รวบรวมปัญหาข้อขัดแย้งและข้อเสนอต่างๆ โดยที่ยังไม่มีข้อสรุป หรือข้อยุติใดๆ แต่จะนำเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชา คือแม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งมีตำแหน่งเป็น สนช.ด้วย จากนั้นค่อยนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งอาจต้องไปดูข้อกฎหมาย พ.ร.บ.โบราณสถาน 2479 ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

อนึ่ง กรมศิลปากรเตรียมประกาศเขตแนวกำแพงเมือง-คูเมืองพิษณุโลก พร้อมๆ กับเขตเมืองเก่าของจังหวัดอื่นๆ เกือบ 10 จังหวัดทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมาแล้ว โดยมีแนวทางที่จะพิจารณาเพิกถอนโฉนดเพื่อออกเป็น นสล. หรือหนังสือสำคัญที่หลวง ให้เช่าแทน ซึ่งกรณีของพิษณุโลก พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดฯ ไปแล้ว และมีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินมากถึง 433 ราย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...