xs
xsm
sm
md
lg

มหาสารคามระดมความคิดเห็น คืนความสงบสุขให้ประชาชน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจ.มหาสารคาม จัดระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน หาแนวทางสร้างความปรองดอง
มหาสารคาม - ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป จ.มหาสารคาม จัดระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน หาแนวทางสร้างความปรองดอง สามัคคี หวังคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน

วันนี้ (4 มิ.ย.) ที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) จังหวัดมหาสารคาม ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัด นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผบก.ภ.จว. พ.อ.สมชาย เพ็งกรูด ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยอดีต ส.ส.มหาสารคาม อดีตแกนนำมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนประมาณ 200 คน

เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ แสดงความคิดเห็น ในการสร้างความร่วมมือ สร้างความรัก ความสามัคคี นำไปสู่การคืนความสงบสุขให้แก่คนไทยทั้งชาติ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)

พ.อ.สมชายกล่าวว่า ศปป.จังหวัดมหาสารคามได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเห็นต่าง นักวิชาการ และฝ่ายมวลชน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือถึงแนวทาง และรูปแบบการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่การคืนความสงบสุขให้แก่คนไทยทั้งชาติ และปฏิรูปการเมืองการปกครองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย

พร้อมจัดตั้ง ศปป.ระดับอำเภอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกฝ่าย นำมาสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุด เพราะจะทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ก้าวสู่การพัฒนาประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต

สำหรับแนวทางการหารือเบื้องต้น ได้ยึดกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง สร้างความไว้วางใจในชุมชน ลดความขัดแย้ง สอบถามความต้องการของประชาชน พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...