xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ อำนาจเจริญประชุมทำโรดแมปแก้ปัญหาชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมร่วมทุกภาคส่วน เสนอประเด็นปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ให้ คสช.
อำนาจเจริญ - ผู้ว่าฯ ประชุมทุกส่วนราชการ นักการเมือง และทุกภาคส่วน ร่วมเสนอประเด็นปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ให้ คสช.ใช้ยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความปรองดองของชาติ

วันนี้ (3 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประจำพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 โดยมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง เช่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล อบต.ในพื้นที่ รวมถึงอดีตนักการเมืองระดับชาติ ระดับจังหวัด และสื่อมวลชนร่วมหารือให้ความเห็น เพื่อกำหนดรูปแบบปัญหา อุปสรรค ส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับทราบ

เนื้อหาจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการให้บ้านเมืองยุติความขัดแย้งภายในเวลา 2-3 เดือน จากนั้นกำหนดให้มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว ตั้งสภานิติบัญญัติเข้ามายกร่างแก้ไขข้อบกพร่องจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งในระยะสุดท้ายต่อไป ซึ่งกลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้ประเทศต่อไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...