xs
xsm
sm
md
lg

อบต.ทุ่งขนาน ร่วมกับสภาวัฒนธรรม อ.สอยดาว จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 57

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จันทบุรี - องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสอยดาว จัดประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 บูชาพญาแถนขอให้ฝนตก

วันนี้ (26 พ.ค.) ที่บริเวณฐานจุดบั้งไฟ บ้านซับตารี หมู่ 2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี น.ส.อัญชลี แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอสอยดาว และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557

สำหรับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่เอกลักษณ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเพื่อให้หน่วยงานราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ประกอบกิจกรรมเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี

และเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนขอให้ฝนตกช่วงฤดูทำไร่ ทำนา ทำสวน ให้พืชผลสมบูรณ์พูนผล เพราะ ต.ทุ่งขนาน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท

นอกจากนี้ ภายในมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดบั้งไฟสวยงาม การประกวดรำเซิ้ง การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง การจุดบั้งไฟแสน การจุดบั้งไฟขนาด 2 นิ้ว 12 บั้ง และการจุดบั้งไฟ 3 นิ้ว 17 บั้ง ซึ่งมีชาวบ้านทั้ง 16 หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดทำบั้งไฟขึ้น เพื่อนำมาทำการแข่งขันกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทย และชาวกัมพูชาเข้ามาชมจำนวนมาก


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...