xs
xsm
sm
md
lg

ติวเข้า 30 หน.อช.เรียนรู้เรื่อง “ช้าง” นำร่องก่อนตั้งหน่วย “คชสาร”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ลำปาง - รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ระดมหัวหน้า อช.อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง นำร่องก่อนเดินหน้าตั้งหน่วย “คชสาร” จัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างโดยเฉพาะ

วันนี้ (27 เม.ย.) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้างให้แก่หัวหน้าอุทยานที่มีช้างป่าอยู่ในพื้นที่จำนวน 30 แห่ง ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช้างป่า และจะได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นในการดูแลช้างเป็นไปด้วยดี ลดข้อขัดแย้งระหว่างคนกับช้างลงได้

นายธีรภัทรกล่าวว่า เป็นนโยบายของนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ ซึ่งมีช้างป่าอยู่ในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช้าง

เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาช้างกับคนมากขึ้น ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งคนรุกพื้นที่ป่า พื้นที่ป่าน้อยลง อาหารของช้างหายากขึ้น และเมื่อเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความรู้เกี่ยวกับช้างจึงทำให้เกิดความสูญเสีย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตของทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเข้าไปดูแลช้างได้

โดยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง โดยหัวหน้าอุทยานต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้างก่อน ทั้งเรื่องการศึกษาพฤติกรรมช้าง ธรรมชาติวิทยาของช้าง การดูแลช้าง

รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ การออกคำสั่งเบื้องต้นเพื่อควบคุมช้าง การฝึกขี่ช้าง การพาช้างไปอาบน้ำ การผูกมัดโรงช้าง การรับช้างในโรงช้าง การจัดการพื้นที่เลี้ยงช้าง การดูแลลูกช้าง การดูแลช้างในธุรกิจท่องเที่ยว การขี่ช้างเพื่อความคุ้นเคย การจัดการกับช้างอาละวาด การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับช้าง เป็นต้น

นายธีรภัทรกล่าวเพิ่มเติมว่า จะทำให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการช้าง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมจัดตั้งหน่วยคชสารเพื่อทำงานเกี่ยวกับการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า การผลักดันช้างป่ากลับสู่ป่าใหญ่ และการควบคุมดูแลช้างดื้อ และช้างอาละวาดในอนาคตได้[ข้อมูลที่ถูกลบ]
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...