xs
sm
md
lg

โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย เปิดกีฬาสี “มกุฏเมืองเกมส์” ปีที่ 20 อย่างคึกคัก

เผยแพร่:

ระยอง- โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย (มมว.) เปิดการแข่งขันกีฬาสี “มกุฏเมืองเกมส์” ปีที่ 20 อย่างคึกคัก

วันนี้ (28 พ.ย.56) ที่โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย (มมว.) หมู่ 1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง นายรณภพ ตรึกหากิจ ผอ.ร.ร.มกุฏเมืองราชวิทยาลัย พร้อมด้วยนายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ รอง ผอ. นายวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.มกุฏเมืองราชวิทยาลัย นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ระยอง นางอุมา วิภูษณะ ส.อบจ.ระยอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมในพิธีเปิดกีฬาสี “มกุฏเมืองเกมส์” ปีที่ 20

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีนั้น เป็นการแสดงกิจกรรมของนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รู้รักรู้สามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ที่สำคัญให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

นายรณภพ กล่าวว่า โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 18 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ต้องเป็นเด็กที่เรียนดี มีพฤติกรรมดี และด้านการกีฬา โดยมีนักเรียนทั้งไปและกลับจำนวน 1,100 คน ไม่เกิน 1,200 คน ตั้งแต่ชั้น ม.1 จนจบชั้น ม.6
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...