xs
xsm
sm
md
lg

สร้างโบสถ์ดินถวายเป็นพระราชกุศล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ตราด-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สร้างอุโบสถดินอัดวัดทับทิมสยาม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในโอกาสที่เจริญพระชันษา 100 ปี

วันนี้ (14 ต.ค.) ที่วัดทับทิมสยาม อ.บ่อไร่ จ.ตราด คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่เดินทางมาทำการก่อสร้างอุโบสถดินแบบอัด โดยมี ผศ.วิทวัส สิทธิกูล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เป็นผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง

ผศ.วิทวัส สิทธิกูล กล่าวว่า นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ร่วมกันก่อสร้างอุโบสถดินแบบอัด เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่เจริญพระชันษา 100 ปี ในปี พ.ศ.2556 ตามโครงการสร้างพระอุโบสถดิน 4 ภาค 9 แห่ง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วม 60 คน ร่วมก่อสร้างด้วยจิตอาสา ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ซึ่งอุโบสถดินอัดแบบประยุกต์เป็นหลังแรกในจังหวัดตราด ฝาผนังโบสถ์จะมีความงดงามด้วยสีดินลูกรังธรรมชาติ และมีความคงทนแข็งแรง

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน หรืออาหาร ขนม ส่วนน้องๆ นักศึกษาที่จะมาพักค้างแรมเพื่อร่วมบุญสร้างอุโบสถในครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ผช.นิล บูชาบุญ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4782-1046 หรือติดต่อได้ที่ วัดทับทิมสยาม ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

กำลังโหลดความคิดเห็น