xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถดิน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ตราด - สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช ที่วัดทับทิมสยาม

วันนี้ (18 ก.ย.) ที่วัดทับทิมสยาม ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคตฺโต) ป.ธ.9 กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรม สนามหลวง รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถดิน ตามโครงการสร้างพระอุโบสถดิน 4 ภาค 9 แห่ง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการ และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี

สำหรับโครงการสร้างพระอุโอสถดิน 4 ภาค 9 แห่ง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกันดำเนินการ โดยคัดเลือกวัดที่ยังไม่มีอุโบสถ 9 วัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมพรรษา 100 ปี ในปี 2556

โดยวัดทับทิมสยาม ได้รับการคัดเลือกให้สร้างอุโบสถดิน ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างด้วย โดยอุโบสถดิน มีความกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ใช้งบประมาณจัดสร้างไม่เกินหลังละ 2 ล้านบาท เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสังฆราช ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นให้อุโบสถมีความแข็งแรง ก่อสร้างได้รวดเร็ว ดูแลรักษาง่าย ใช้วัสดุในพื้นที่ และประหยัด
กำลังโหลดความคิดเห็น