xs
xsm
sm
md
lg

“ปลอดประสพ” เทงบก้อนแรก 700 ล. พัฒนา 4 แหล่งน้ำ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พะเยา - “ปลอดประสพ” เทงบฯ ก้อนแรก 700 ล้านบาท พัฒนา 4 แหล่งน้ำ กว๊านพะเยาได้อานิสงส์ สั่งจังหวัดวางแผน คาด 3 ปีเห็นผล

วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาจังหวัดพะเยาเพื่อประชุมเรื่อง “การบูรณาการ และพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน” โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร (คนที่ 2) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยา เขต 2 น.ส.อรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พะเยาเขต 1 ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พะเยาเขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวรายงานสรุปสภาพปัญหากว๊านพะเยาว่า กว๊านพะเยามีพื้นที่ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2482 จำนวน 11,600 ไร่ ต่อมา กรมธนารักษ์ได้ออกหนังสือที่ นสล.จำนวน 12,83 ไร่ ปัจจุบันประสบปัญหาหลายด้าน ประกอบด้วย ปัญหาการแพร่ระบาดของผักตบชวาและพืชน้ำ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ครอบครองพื้นที่บริเวณรอบกว๊านพะเยา เนื่องจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกว๊านพะเยายังไม่สามารถระบุแนวเขตที่ชัดเจนได้ ส่งผลให้ยากแก่การบังคับใช้กฎหมาย

ปัญหาการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของกว๊านพะเยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา ปัญหาการตื้นเขินของกว๊านพะเยาที่เกิดจากซากผักตบชวา และซากวัชพืชปีละไม่น้อยกว่า 103,000 ตัน และตะกอนอีกกว่า 30,000 ตัน ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่อื่นๆ รอบกว๊านพะเยา

ปัญหาด้านการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัด โดย กบร.จังหวัดก็ได้พยายามระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง และถึงแม้จังหวัดพะเยาจะได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการพัฒนากว๊านพะเยาจากรัฐบาลแล้ว เมื่อคราว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555) ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการจัดทำแก้มลิงที่ทางจังหวัดวางแผนไว้ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากติดขัดปัญหาเอกสารสิทธิของเอกชนบางราย รวมถึงปัญหาการระบุแนวเขตกว๊านพะเยาด้วย

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นชอบรับกว๊านพะเยา ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าโครงการตามพระราชดำริแล้ว

ด้าน น.ส.อรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พะเยาเขต 1 ได้เสนอในที่ประชุมให้รองนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่กว๊านพะเยา เชื่อว่าคณะกรรมการกลางจะมีอำนาจมากกว่า เพราะลำพัง กบร. จังหวัด ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทำให้ปัญหาสะสมเรื้อรัง จึงขอฝากให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้ด้วย จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวพะเยาอย่างมาก โดยเฉพาะประชาชนรอบกว๊านพะเยาที่มีปัญหาด้านเอกสารสิทธิที่ไม่สามารถนำไปทำนิติกรรมใดๆ ได้

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทางรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท นำเข้าที่ประชุม ครม.ในวันอังคารนี้ (18 มิ.ย.) เพื่อขอความเห็นชอบในการนำไปใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำของ 4 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ สกลนคร พิจิตร และกว๊านพะเยา ของจังหวัดพะเยา

โดยกำหนดให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณระดับจังหวัดขึ้นมา และจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำของตนเอง โดยได้ให้แนวทางในการดำเนินการไว้ 3 แนวทาง คือ ต้องเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำเข้าแหล่งเก็บน้ำ และสุดท้ายคือ การสร้างแนวเขตเพื่อป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะต้องแล้วเสร็จภายใน 3 ปีนี้ โดยงบประมาณก้อนนี้ถือเป็นก้อนแรกของรัฐบาล และจะมีก้อนต่อไปเมื่อโครงการแรกแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ตนเองอยากเห็นกว๊านพะเยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นสภาพอย่างปัจจุบันนี้ ซึ่งหากทิ้งไว้นานรังแต่จะเสื่อมโทรมลงไปทุกที กรมประมงเองก็อย่าหวงไว้ และไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนคนพะเยา จะมอบให้ทางจังหวัด หรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองพะเยา หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปพัฒนาจะเกิดประโยชน์มากกว่าปล่อยไว้โดยไม่ได้ทำอะไรเลย
ประชุมเรื่องน้ำที่พะเยา
ปลอดประสพดูพื้นที่พร้อมผู้ว่าฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น