xs
xsm
sm
md
lg

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดอบรม หนุนโรงงานเชียงใหม่เรียนรู้ CSR

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่ ตั้งเป้าให้ความรู้ผู้ประกอบการด้าน CSR ตั้งเป้าให้โรงงานที่เชียงใหม่มีความเข้าใจ ปฏิบัติได้ถูกต้อง

วันนี้ (22 เม.ย.) นายปรีชา รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมเชียงใหม่ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Coporate Social Responsibility Department of Industrial : CSR-DIW) พร้อมทั้งจัดเตรียมที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อให้คำแนะนำตามข้อกำหนดของ CSR-DIW for Beginner แก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และได้ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมให้นำมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการมากกว่า 400 รายทั่วประเทศ และได้รับรางวัล CSR-DIW จำนวนรวมกว่า 836 รายทั่วประเทศ

นายปรีชา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ขยายการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำมาตรฐาน CSR-DIW มาใช้ ดังนั้น การฝึกอบรม CSR-DIW for Beginner จึงมีความจำเป็นเพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เปิดรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดเตรียมที่ปรึกษามืออาชีพ เพื่อให้คำแนะนำแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CSR-DIW for Beginner และจัดทำรายงานกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้อง

ขณะที่โรงงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากจะได้รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award แล้ว ยังสามารถเทียบระดับเพื่อรับประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวได้อีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครทางอีเมล csrbeginner@gmail.com และ csrdiw56_beginner@uaeconsultant.com


กำลังโหลดความคิดเห็น