xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ มหาสารคามเรียกถกหาทางช่วยเหลือเกษตรกรเหยื่อภัยแล้ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

จังหวัดมหาสารคามไม่ต่างจากจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในปีนี้
มหาสารคาม - ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ล่าสุดจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้งไปแล้วเกือบทั้งจังหวัด

นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เรียกประชุมนายอำเภอ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ประกาศเขตภัยพิบัติแล้งไปแล้ว 12 อำเภอ จาก 13 อำเภอทั้งจังหวัด ประกอบด้วย อำเภอบรบือ, ชื่นชม, วาปีปทุม, นาเชือก, เชียงยืน, นาดูน, โกสุมพิสัย, ยางสีสุราช, พยัคฆภูมิพิสัย, กุดรัง, กันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม รวม 115 ตำบล 1,442 หมู่บ้าน 102,952 ครัวเรือน พื้นที่นาข้าวที่ได้รับความเสียหายจำนวน 430,030 ไร่

ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งคาดว่าจะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปี โดยในพื้นที่ชนบทเริ่มที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้ว

จังหวัดมหาสารคามได้เร่งให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย ด้วยการเตรียมแผนแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำ เป่าล้างบ่อบาดาล รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำโครงการเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจากกระทรวงแรงงานได้ เช่น การรวมกลุ่มฝึกอาชีพ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามจะได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการจำนวน 50 ล้านบาทในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม กช.ภ.อ.ก่อน
กำลังโหลดความคิดเห็น