xs
xsm
sm
md
lg

นํ้าป่าไหลลากจากเทือกเขาตะนาวศรี พัดบ้านพัง ถนนเข้าหมู่บ้านขาดหลายแห่ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ราชบุรี - นํ้าป่าไหลลากจากเทือกเขาตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พัดบ้านเรือนประชาชนพัง ขณะที่ถนนเข้าหมู่บ้านขาดหลายแห่ง ชาวบ้านถูกตัดขาดกว่า 10 หลังคาเรือน ขณะที่จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว 5 อำเภอ

วันนี้ (29 ก.ย.) หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทำให้นํ้าป่าที่ไหลหลากลงมาจากเทือกเขาตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พัดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง ได้รับความเสียหายแล้ว น้ำป่ายังได้พัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายด้วย โดยเฉพาะบ้านเลขที่ 97/1 หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง เป็นบ้านของนายสานิต สิงหเตโชชัยคุณ ที่อยู่ด้วยกัน 3 พ่อ แม่ ลูก ซึ่งปลูกติดลํานํ้าแม่นํ้าภาชีไหลผ่าน นํ้าป่าได้พัดพาบ้านทั้งหลังหายไปเหลือเพียงซากเศษไม้ และหลังคา พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ เช่น ตะไคร้ ถั่ว และไม้ไผ่หวาน ส่วนหนึ่งถูกนํ้าป่าพัดเสียหาย

ต่อมา บายวันนี้ นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ นายอําเภอสวนผึ้ง นายนิคม ศรีคํา นายก อบต.ตะนาวศรี นายณัฎพล วงศ์ทอง กํานันตําบลตะนาวศรี พร้อมสํานักงานป้องกับและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้เดินลงตรวจสอบพื้นที่ความเสียหาย พร้อมกับนําสิ่งของไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะที่บ้านวังโค หมู่ที่ 3 ตําบลตะนาวศรี ซึ่งถนนเข้าหมู่บ้านถูกนํ้าพัดพัง ประชาชนกว่า 10 หลังคาเรือนติดเกาะไม่สามารถใช้ทางรถยนต์ออกมาได้ ทางเจ้าหน้าที่ใช้เชือกผูกกับต้นไม้แล้วใช้รอกดึงเพื่อส่งนํ้าและอาหารไปช่วยเหลือเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม สําหรับพื้นที่ราชบุรี ทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 3 อําเภอ 17 ตําบล 56 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อําเภอเมือง โพธาราม บ้านโป่ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน และมีเพิ่มมาอีก 2 อําเภอ คือ อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอบ้านคา ในวันนี้

นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ช่วงนี้มีฝนตกลงต่อเนื่อง จึงได้ส่งการให้ทุกอําเภอเตรียมรับมือกับสถานการณ์ และให้การช่วยเหลือประชาชน มีการระวังภัย มีรายงานนํ้าป่าไหลลาก เข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หากฝนไม่ตกลงเพิ่มก็คงคิดว่าสถานการณ์นํ้าจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววัน


กำลังโหลดความคิดเห็น