xs
xsm
sm
md
lg

เมืองโอ่งประชุม คกก.ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้ “มือเท้าปาก-ไข้เลือดออก”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ราชบุรี - จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านภัยสุขภาพ “มือท้าปาก” และ “ไข้เลือดออก”

เมื่อเวลา 10.30 วันนี้ (15 ส.ค.) ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านภัยสุขภาพ กรณีโรคมือ เท้า ปาก จังหวัดราชบุรีปี 2555 โดยมีนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมประชุม

นายแพทย์สุริยะ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ของจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 10 สิงหาคม 2555 มีผู้ป่วยจำนวน 356 ราย เป็นอัตราป่วยจำนวน 42.42 ต่อประชากรแสนคน แต่มีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 13 และพบสูงสุดระหว่างวันที่ 15 -21 กรกฎาคม สัปดาห์ที่ 29 จำนวน 72 ราย สำหรับกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 1 ปี จำนวน 23% 2 ปี จำนวน 23% และ 3 ปี จำนวน 18.3%

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ของใข้เลือดออก ซึ่งมีการระบาดของโรคที่มีแนวโน้มการระบาดที่สูงขึ้น และมีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน 837 ราย เสียชีวิตจำนวน 4 ราย อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 ลำดับได้แก่ อำเภอบางแพ อำเภอโพธาราม และอำเภอสวนผึ้ง โดยพบว่า ผู้ป่วยโรคใข้เลือดออกในผู้ใหญ่สูงขึ้น

โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกัน โดยการกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันธุ์ยุง กำจัดแหล่งลูกน้ำในชุมชน โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน และโรงเรียน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว
กำลังโหลดความคิดเห็น