xs
xsm
sm
md
lg

หารือตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ท่ามกลางเสียงคัดค้าน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์-ทุกภาคส่วนหารือจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากการควบรวมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ย้ำจุดประสงค์พัฒนาการศึกษาและเกิดประโยชน์ต่อคนอีสาน ขณะที่กลุ่มต้านกว่า 100 คนรวมตัวคัดค้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ (15ก.ย.55) ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัด นางบุญรื่น ศรีธเรศ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ นายเดชา ตันติยวรงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ผลักดัน พร้อมด้วยหน่วยงาน ภาคเอกชน ประชาชนในจ.กาฬสินธุ์

ทั้งนี้ ได้ประชุมถึงความคืบหน้าในการควบรวมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดยจะตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร แต่มีปัญหาการคัดค้านของประชาชน ซึ่งอ้างว่าการควบรวมจะทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่ตั้งอยู่ในตำบลสงเปลือย อำเภอนามน ถูกปล่อยทิ้งร้าง อีกทั้งยังจะกระทบต่อการประกอบธุรกิจหอพักที่มีการลงทุนในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ

การประชุมส่วนใหญ่ในวันนี้จะเป็นการตอบข้อซักถามระหว่างชาวบ้าน เนื่องจากเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนเกิดปัญหาการชุมนุมถึงขั้นปิดถนน เพราะผู้ชุมนุมที่มีแกนนำนอกพื้นที่มีความเข้าใจว่า การยุบรวมไปแล้วจะมีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แห่งใหม่ในเขตอำเภอสหัสขันธ์ การชี้แจงจึงเป็นไปด้วยข้อโต้เถียงที่หาข้อสรุปไม่ได้

ด้านนายเดชา ตันติยวรงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพลังหลักในการผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การควบรวมไม่ได้ปล่อยให้มหาวิทยาลัยแห่งใด แห่งหนึ่งต้องปิดการเรียนการสอน แต่การยุบรวมหมายถึงการพัฒนา เพราะปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้มีนักศึกษาจำนวนน้อยไปเรียน และมีการรับสมัครไม่ถึงปีละ 300-800 คน

ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นเพียงวิทยาเขตที่จะต้องขึ้นกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา ในแต่ละปีได้รับงบประมาณในการบริหารน้อยนิด ทำให้การศึกษาไม่ก้าวกระโดด ทั้งๆที่มีศักยภาพในการสร้างบุคคลากรทางการศึกษาได้ เป็นเหตุให้มีแนวคิดในควบรวม

ที่ผ่านมากว่า 5 ปี มีการศึกษาทำประชาพิจารณ์กันไปหลายรอบ และศึกษาถึงผลประโยชน์ของนัก ศึกษาที่จะได้รับ จึงทำให้การผลักดันได้เกิดขึ้นจากทุกภาคส่วน และยืนยันว่าการที่จะมีการควบรวมจะเป็นการสร้างประโยชน์ทางการศึกษาให้กับคนในท้องถิ่นไม่ใช่เฉพาะคนกาฬสินธุ์ แต่จะเป็นคนอีสาน ส่วนที่จะมีการปล่อยให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ทิ้งร้าง จึงไม่เป็นความจริงและเชื่อว่ามีการปลุกปั่นกันภายใน มหาวิทยาลัยที่จะทำให้ชาวบ้านหลงผิด

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม ได้มีกลุ่มผู้ประท้วงกว่า 100 คนที่อ้างตัวว่าเป็นชาวบ้านและนักศึกษา นำโดยนายสุดใจ จันทะมุท ทำการปักหลักชุมนุมประท้วงระหว่างทำการชี้แจง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 50 นาย ต้องมาดูแลความปลอดภัย ตรึงพื้นที่หน้าศาลากลางจังหวัด

นายสุดใจ จันทะมุท แกนนำได้เปิดปราศรัยโจมตีจังหวัดกาฬสินธุ์และนักการเมืองอย่างรุนแรง ก่อนที่ทางจังหวัดได้เชิญตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าพูดคุย จนได้ข้อสรุปว่า ก่อนที่จะนำเรื่องการควบรวมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะมีการทำประชาพิจารณ์ใหม่อีกครั้ง ก่อนจะนำเข้าสภา ผู้ชุมนุมพอใจจึงยอมสลายตัว

กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยในการตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชุมประท้วงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...