xs
sm
md
lg

ธุรกิจสุขภาพเชียงใหม่ปี 55 โตต่อเนื่อง ย้ำชัดพร้อมเป็น HUB เผย “โรงพยาบาลกรุงเทพ” ขยับลงทุนเตรียมเปิดสาขาใหม่

เผยแพร่:

ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่เผยภาพรวมธุรกิจตลอดช่วงที่ผ่านมาของปี 2555 ดีต่อเนื่อง คาดถึงสิ้นปีขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% ย้ำพร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพของภูมิภาค มั่นใจคุณภาพและมาตรฐานบริการ ทั้งการแพทย์-ทันตกรรม และสปาไม่เป็นรองที่ใด ขณะเดียวกันเผย “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เตรียมลงทุนจ่อผุดสาขาที่เชียงใหม่ ระบุเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพและความเชื่อมั่นที่มีต่อพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

แพทย์หญิงกรรณิการ์ พรพัฒน์กุล นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาของปี 2555 นี้ธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการทางด้านทันตกรรม ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดแผนไทย และธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา โดยมูลค่ารวมของธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีมูลค่ารวมหลายพันล้านบาทจนเกือบถึงหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งเมื่อถึงสิ้นปี 2555 นี้คาดว่าภาพรวมของธุรกิจนี้จะมีการขยายตัวจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10%

ขณะเดียวกัน นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ถือว่ามีศักยภาพและความพร้อมอย่างมากในการที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศ และภูมิภาคนี้ในทุกกลุ่มของธุรกิจบริการสุขภาพ ทั้งนี้ ยอมรับว่ามีเพียงกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์เท่านั้นที่จังหวัดเชียงใหม่อาจจะเป็นรองในเรื่องของการที่ไม่มีเที่ยวบินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เสียเปรียบกรุงเทพฯ แต่ในส่วนของคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการทางการแพทย์แล้วถือว่าไม่เป็นรองที่ใดในภูมิภาคนี้ โดยที่ในระดับประเทศมีเพียงสิงคโปร์ประเทศเดียวเท่านั้นที่นับว่าเป็นคู่แข่งที่มีความสูสีกัน

ส่วนธุรกิจบริการสุขภาพกลุ่มอื่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น แพทย์หญิงกรรณิการ์ระบุอย่างเชื่อมั่นว่ามีมาตรฐานและคุณภาพไม่เป็นรองที่ใด รวมทั้งอาจจะกล่าวได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะบริการทางด้านทันตกรรม ที่เชียงใหม่น่าจะถือได้ว่ามีทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญอย่างสูง มีคุณภาพการรักษาและบริการสูงมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับที่อื่น รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ช่วยดึงดูดใจให้ผู้คนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเลือกที่จะใช้บริการที่เชียงใหม่ เช่นเดียวกันกับบริการสปา นวดแผนไทย รวมทั้งสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่ที่ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีมาตรฐานคุณภาพที่ดีมาก ไม่ด้อยไปกว่าที่ใดๆ

ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น แพทย์หญิงกรรณิการ์แสดงความเห็นว่าน่าจะเป็นผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพของภูมิภาคนี้อยู่แล้ว

ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมดังกล่าวอีกอย่างหนึ่งจะเห็นได้จากการที่มีความสนใจของกลุ่มทุนจากส่วนกลางที่จะเข้ามาลงทุนธุรกิจนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ ยกตัวอย่างล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังของประเทศที่กำลังจะเข้ามาลงทุนสร้างโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นศักยภาพและความเชื่อมั่นที่มีต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพได้เป็นอย่างดี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...