xs
xsm
sm
md
lg

เมืองเจดีย์ใหญ่ ผลิต EM 999,999 ลิตรถวายในหลวง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นครปฐม - เมืองนครปฐมผลิต EM 999,999 ลิตร ถวายแด่ในหลวง และช่วยประชาชนพิชิตน้ำเสีย

นายนิมิต จันทน์วิมล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานเปิดโครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ หรืออีเอ็ม จำนวน 999,999 ลิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วยเหลือประชาชนพิชิตน้ำเสีย โดยมีนายสุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ ผู้บัญชาการเรือนจำนครปฐม กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ จังหวัดนครปฐม โดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำกลางนครปฐม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาน้ำเน่าเสียเนื่องจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน อันส่งผลกระทบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

และเพื่อตอบสนองนโยบายของจังหวัดนครปฐมในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังภายใต้โครงการ “อีเอ็มเพื่อประชาชน 999,999 ลิตร พิชิตน้ำเสีย” สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ใช้บำบัดน้ำเสียหลังน้ำลด น้ำท่วมขังหรือแหล่งน้ำสาธารณะที่เน่าเสีย ตลอดจนใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูล แก้ปัญหาส้วมเต็ม และขจัดกลิ่นเหม็น รวมถึงใช้บำบัดกลิ่นเหม็นและช่วยให้เกิดการย่อยสลายขยะอินทรีย์อีกด้วย

โครงการดังกล่าวยังเป็นการฝึกอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจำนวน 350 คน ซึ่งจะได้รับอภัยโทษในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและเน่าเสีย ซึ่งจะสามารถช่วยปรับสภาพน้ำให้ใสสะอาด และยังขจัดปัญหากลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดขึ้นได้ภายใน 2 ชั่วโมง โดยไม่เหลือตะกอนนอนก้นให้เกิดการเน่าเสียมากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้ น้ำหมักชีวภาพยังสามารถนำไปผสมน้ำอาบ รักษาโรคผิวหนังอันมีผลมาจากการแช่น้ำเน่าเสียนานๆ หรือโรคผื่นคันที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอีกด้วย และในบางพื้นที่อาจจะมีการท่วมขังนานๆ และเกิดการจับตัวของตระใคร่น้ำหรือสิ่งสกปรกที่เกาะแน่นฝังลึกติดอยู่กับพื้นปูน พื้นบ้าน กระจก และภาชนะต่างๆ ภายในบ้าน อีเอ็มนี้ก็จะสามารถช่วยได้ โดยการนำอีเอ็มที่ผสมนี้ไปราดทิ้งไว้ สิ่งสกปรกหรือกลิ่นเหม็นอับก็จะหายไป และสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว

อีเอ็ม นี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลาย ปรับสภาพน้ำ การรักษาโรคผิวหนัง การฉีดพ่นดับกลิ่นและทำความบ้านเรือนและสุขภัณฑ์แล้ว ยังสามารถนำมาดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพได้อีกด้วย โดยการนำเอาอีเอ็มที่ผสมและหมักได้ที่แล้วมาผสมกับน้ำผึ้งและทิ้งไว้ 1 เดือน แล้วนำมาดื่มจะช่วยในการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง สร้างความสมดุลของร่างกายและยังสามารถมาใช้ทาหน้าบำรุงผิวหน้าได้เป็นอย่างดี ทำให้ใบหน้านุ่มอ่อนเยาว์อีกด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น