xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ไทย-ลาว เตรียมรับมือโรคติดต่อช่วงซีเกมส์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


หนองคาย- สาธารณสุขไทย-ลาว ประชุมเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศตามแนวชายแดน ในช่วงที่มีการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ห้องประชุมเพียงใจ โรงแรมหนองคายแกรนด์ อ.เมือง จ.หนองคาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความพร้อมการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หากเกิดมีโรคระบาดเกิดขึ้น โดยเฉพาะโรคอหิวาตกโรค ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าโรคระบาดชนิดอื่น มีการซักซ้อมการดำเนินงานในช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และซักซ้อมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทั้งในจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 30 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น